Nye Veier borer ved Øvre Holan

Nye Veier sjekker forholdene i Forbordsfjellet. Nå er vi ved Øvre Holan på Kvithammar.

Siden midten av april har Nye Veier drevet med kjerneboring ved Øvre Holan på Kvithammar. Arbeidet gjennomføres for å kartlegge bergkvaliteten i dette området for videre planlegging av nye firefelts motorvei fra Kvithammar til Åsen. Planen er å bygge en nesten 8 km lang to-løps tunnel gjennom Forbordsfjellet, noe som da blir Midt-Norges lengste tunnel.

– Før vi kan endelig fastsette trase, og deretter bygge tunnelen, så må vi vite hva slags kvalitet det er på berget. Det er det vi skal finne ut av nå. Vi planlegger å borre cirka 450 meter inn i fjellet, og tar ut prøver som vi så skal undersøke, forteller Lars Erik Moe, prosjektleder for byggingen av E6 Kvithammar-Åsen.

Borearbeidet foregår like ved veien, men vil ikke være til hinder for trafikken annet enn i en kort periode ved tilrigging/nedrigging. Området er godt sikret.

– Vi ber likevel folk om å være oppmerksomme når de kjører forbi og ta hensyn til arbeiderne som er der, sier Moe. 

Arbeidet vil pågå til litt uti mai. Nye Veier har tidligere foretatt kjerneboringer øverst i Langsteindalen med samme formål.

Arkiv