Nye Veier inviterer til dans på Berkåk

Nei, det er ikke snakk om bygdefest på Berkåk; det handler om å bygge ny og bedre motorvei fra Ulsberg i Rennebu til Vindåsliene i Midtre Gauldal.

Strekningen er 25 kilometer lang og går stort sett i jomfruelig terreng. I desember 2018 ble det kjent at Ulsberg-Vindåsliene-prosjektet fremskyndes.

– Det har vært mange ulykker på dagens strekning. Bare i fjor var det 4-5 ulykker på Lundamo. Sikkerhet på veiene er det vi setter aller høyest, og det er også en av grunnene til at utbedringen av denne strekningen er så viktig, sier Johan Arnt Vatnan prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag.

Må tenke nytt
Nye Veier er nå på jakt etter entreprenør og rådgiver for prosjektet. I den forbindelse ble det arrangert en tilbudskonferanse denne uken for alle virksomheter som måtte være interesserte. Her ble det holdt presentasjoner om selve strekningen, kontraktsformen og prosessen videre. Det var også anledning til å stille spørsmål. Et viktig budskap fra byggherren er at når man skal jobbe med Nye Veier så blir det ikke på den tradisjonelle måten. 

– Hvis dere har tenkt å kopiere det dere har gjort før, kommer dere ikke til å vinne denne konkurransen, sier Vatnan.

Nye Veier er opptatt av å jobbe kostnadseffektivt, og for å få til dette må man tenke nytt og annerledes. Det er en klar forventning til at samarbeidende parter skal gjøre det samme. 

Suksesskriterier
Både prosjektdirektør Vatnan og prosjektleder Arild Mathisen dro frem noen suksesskriterier for dette prosjektet: etikk, åpenhet og tillit.

– Dette gir et godt prosjekt. Jeg har alle intensjoner om å jobbe etter disse verdiene, og jeg har samme forventning til entreprenør og rådgiver, sier Mathisen.

For å få til et godt samarbeid preget av åpenhet og tillit er samlokalisering et krav fra Nye Veiers side.

– Og det handler ikke bare om å sitte sammen på et kontor. Vi skal bli ett team. Det er ikke «dere», men «vi» som skal gjennomføre prosjektet, understreker Mathisen.

Det blir først felles kontor i Trondheim, deretter på Berkåk.

– Så nå inviterer vi til dans på Berkåk, sier Vatnan.

 

Ulsberg – Vindåsliene

  • 25 km, hovedsakelig i jomfruelig terreng
  • To tunneler: Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2km)
  • Flere broer og betongkonstruksjoner
  • Kontraktstørrelse: ca. 2,6 mrd. kroner eks. mva. og vedlikehold
  • Prosjektkostnad: 3,6 mrd. kroner inkl. mva.
  • Entreprenør må være på plass i oktober/november 2019
  • Planlagt byggestart: 2020
  • Planlagt byggeslutt: 2023

Konkurransen om Ulsberg-Vindåsliene ble lag ut i EU-supply 22.03.19.

Her kan du se presentasjonene fra tilbudskonferansen.  
Her kan du lese møtereferatet fra tilbudskonferansen.
Og her kan du lese mer om prosjektet.

 

Kontaktperson:
Arild Mathisen
arild.mathisen@nyeveier.no
477 52 696

 

Arkiv