Politiet inntar tomme "E6-hus"

Politiet er i gang med beredskapsøvelser i innløste hus i Malvik som Nye Veier har stilt til rådighet for nødetatene.

Øvelsene foregår i tre boliger i nærheten av Leistadkrysset. Her skal ca. 500 politifolk fra hele Trøndelag gjennom et obligatorisk treningsopplegg i hele høst, opplyser Ola Eggen, avsnittsleder for beredskap i Trøndelag politidistrikt.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Nye Veier. Det gir mulighet for realistisk trening, slik at vi kan drive videreutvikling, løse vårt samfunnsoppdrag og ta vare på borgernes sikkerhet. Vi er utrolig heldige som får øve på denne måten, poengterer Eggen.

Han kan ikke gå konkret inn på hva som skjer under politiøvelsene i Malvik et par dager i uka, men sier det dreier seg om ulike former for oppdragsløsning, taktikk og operativt arbeid.

I denne omgang øver kun politiet i tomme «E6-hus», men ifølge Eggen er det også planer om samtrening med andre nødetater.

Han understreker at øvelsene foregår på dagtid, og til minst mulig sjenanse for omgivelsene.

Se også:
Politi- og brannøvelser i "E6-hus"

Arkiv