Rivearbeidet i gang for ny E6

Rivearbeidet er i gang for ny E6 i Trøndelag. Først på riveplanen står en enebolig på Øya i Melhus.

Fra 2019 skal Nye Veier som kjent bygge ut i alt 106 kilometer firefelts motorvei mellom Ulsberg i Rennebu og Åsen i Levanger. Dette krever riving av rundt 150 bygninger på ca. 70 eiendommer i sju kommuner.

Avtale er derfor inngått med to entreprenører: AF Decom og SG Entreprenør (SG for Syltern/Grønning). Disse har ansvar for moderne, miljøvennliog riving henholdsvis nord og sør for Trondheim.

18. september startet selve rivearbeidet i Kvålsvegen 88 i Melhus, og SG Entreprenør beskriver første hus for fall som «en ganske enkel oppgave». Her dreier det seg om en standard enebolig som ble innløst allerede i 2014, og siden har vært leid ut kortvarig.

– Denne startjobben gjør vi unna på under to uker, sier anleggsleder Alf Trøan (foto under). I løpet av sine 20 år i rivebransjen har Trøan opplevd en utvikling i stadig «grønnere» retning. I dag er sortering i ulike fraksjoner en selvfølge, og nesten alt som rives gjenbrukes.

RIVEVETERAN: Anleggsleder Alf Trøan foran første bygning på Nye Veiers riveplan: Kvålsvegen 88. 

I Nye Veiers rivingsplan for Trøndelag inngår et vidt spekter ulike bygninger, fra garasjer til hele gårdsbruk. Alt blir grundig kartlagt for miljøfarlige stoffer, før bygningen "strippes" innvendig og deretter rives med tidsmessige, støysvake maskiner.  Kvålsvegen 88 blir tatt ned med «en «vanlig 30-tonner», utstyrt med klo og betongsaks, ifølge Trøan.

I avtalen med Nye Veier har riveentreprenørene forpliktet seg til å ta i bruk teknologi og metodikk som bidrar til at veiselskapet når sine ambisiøse mål, ikke minst på miljøområdet. SG Entreprenør og AF Decom fikk da også riveoppdraget etter en konkurranse der kravet til kompetanse, gjennomføringsevne og HMS-systematikk ble tillagt større vekt enn pris.


INNVENDIG: Først innvendig riving ("stripping"). Håvard Johannessen (t.v.) og Tor Fuglem er i gang. 


FRAMDRIFT: Byggherre og entreprenør diskuterer riveframdrift. Fra venstre: Anne-Lise Bratsberg, Alf Trøan, Petter Klungsøyr, Håvard Johannessen og Tor Fuglem. I 2020/2021 er ny E6 fullført i dette området. Nyveien bygges vest for Øya videregående skole som ses i bakgrunnen.

Arkiv