Skal lede europeisk BIM-gruppe

Rådgiver for BIM og digitalisering i Nye Veier, Thomas Jenssen, er valgt som leder for en europeisk arbeidsgruppe som skal finne ut hvordan den nye BIM-standarden (ISO 19650) skal benyttes i infrastrukturprosjekter.

Arbeidsgruppa inngår i Comité Européen de Normalisation (CEN), den felleseuropeiske standardiseringsorganisasjonen med 33 medlemsland.

Standard Norge lanserte Jenssen som kandidat, og ledervervet har en varighet på tre år.

For Nye Veier er dette valget svært nyttig fordi Thomas Jenssen blir sentral i utformingen av den tekniske rapporten som skal leveres.

Han får dessuten særlig sterk innsikt i ISO 19650 og kan delta i kartleggingen av andre sentrale, digitale standarder som er relevante for Nye Veier.

Nettverksbygging med BIM-ekspertise i flere land er også viktig.

Standard Norge er tilfreds med at Thomas Jensen skal lede den europeiske arbeidsgruppen.

– Standard Norge har bygd opp en solid posisjon for Norge knyttet til internasjonal BIM-standardisering over mange år, og dette er en utvidelse av dette arbeidet. Vi er naturlig nok svært glade for at Nye Veier har tatt denne posisjonen, sier Oliver Husøy, leder for markeds- og forretningsutvikling samferdsel i Standard Norge. 


NY BIM-LEDER: Thomas Jenssen arbeider ved Nye Veiers trondheimskontor. Foto: Nye Veier

Arkiv