Tidligere E6-utbygging fra Ulsberg?

Det kan bli aktuelt  med tidligere oppstart for Nye Veiers E6-utbygging (25 km) mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal.

Utbyggingssjef Lars Bjørgård peker på at planleggingen er kommet så langt at prosjektet er å betrakte som modent. Dessuten går den samfunnsøkonomiske nytten på strekningen i pluss etter betydelige kostnadsreduksjoner (ca. 1 mrd.).

– Det betyr at Ulsberg–Vindåsliene nå har en en bedre samfunnsnytte enn Nye Veiers E6-utbygging videre nordover, fra Korporalsbrua til Kvål. Dette er også et argument for å prioritere Ulsberg–Vindåsliene for tidligere utbygging, påpeker Bjørård. Han mener denne prioriteringen i tillegg vil bidra til helhetlig og sammenhengende utbygging, slik Nye Veier er opptatt av:

– Med tidligere utbygging mellom Ulsberg og Vindåsliene legger vi bedre til rette for nettopp dette, fordi Statens vegvesen er i full gang med ny E6 videre nordover gjennom Soknedalen.

Utbyggingssjef Bjørgård framhever samtidig Nye Veiers gode samarbeid med kommunene Rennebu og Midtre Gauldal. De får henholdsvis 18 og 7 kilometer av den nye motorveien (se grafikk under).

– Ikke minst har Rennebu vist seg å være særdeles konstruktiv. Her har vi jo foreslått en helt annen E6-trasé enn opprinnelig planlagt (bl.a. utenom Berkåk, vår anm.). Dette er krevende for kommunale myndigheter, men Rennebu har forholdt seg til planendringene på imponerende vis, sier Bjørgård.  

Dagens E6 gjennom Rennebu og Midtre Gauldal har gjennomgående lav standard, med flere trafikkfarlige partier. Ny vei har derfor lenge vært sterkt ønsket fra mange hold.

Ulsberg–Vindåsliene har en prosjektkostnad på ca. 3,6 milliarder kroner inkl. mva., mens kontraktsstørrelsen er beregnet til om lag 2,6 milliarder ekskl. mva. 


Lars Bjørgård, utbyggingssjefSe også denne videoen med prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan: /media/3139/vatnan-om-e6-forsering-fra-ulsberg.mov

 

 

 

Arkiv