Tre konkurrerer om Kvål–Melhus S

Tre tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om utbyggingen av ny E6 Kvål–Melhus sentrum.

Disse tre er:

  • BetonmastHæhre Anlegg AS og Betonmast Hæhre AS, med Rambøll Norge AS
  • NCC Norge AS og NCC AB, med Multiconsult ASA og Multiconsult Norge AS
  • Peab Anlegg AS, Peab AB og Peab Anleggning AB, med Cowi AS

Johs J. Syltern AS og Øystein Syltern AS, med en rekke underleverandører på rådgiversiden, søkte om å bli kvalifisert, men tilfredsstilte ikke skal-kravene på HMSK (helse – miljø – sikkerhet – kvalitet).

Kvål–Melhus S-prosjektet gjennomføres med en såkalt IPL-kontrakt – integrert prosjektleveranse. Dette innebærer kontraktuell samhandling i en ny forretningsmodell mot felles mål mellom byggherre, entreprenør og rådgiver i alle faser av prosjektet. Partene forplikter seg altså til å samhandle tett, og samlokalisert, fra start til mål.

Den syv km lange strekningen KvålMelhus sentrum er første prosjekt i Nye Veiers omfattende E6-utbygging sør for Trondheim.

Arkiv