Varsler oppstart av detaljregulering på E6 Kvithammar - Åsen

Nye veier AS ønsker innspill til planarbeidet for 19 km firefelts E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.

Det er utarbeidet et forslag til planprogram for reguleringsplanarbeidet. Forslaget legges nå ut på offentlig høring, der det vil bli mulighet til å gi innspill før planprogrammet går til endelig behandling i de to berørte kommunene.

I høringsperioden vil det bli arrangert et åpent informasjonsmøte både i Stjørdal og Levanger. Tidspunktet for disse møtene vil bli annonsert senere.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t. Selve planarbeidet starter medio 2019.

LAST NED: Planprogram E6 Kvithammar - Åsen

Merknader, kommentarer og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 30.01.19 til: Nye Veier AS, Sluppenvegen. 17B, 7037 Trondheim, eller pr. e-post til: arkivtrd@nyeveier.no.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: 
Lars Erik Moe, tlf. 908 99 486, lars.erik.moe@nyeveier.no
Jan Olav Sivertsen, tlf. 915 46 871, jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

SJEKK OM DIN EIENDOM BLIR BERØRT AV PLANARBEIDET:
Arkiv