Velkommen til folkemøter og åpne kontordager i Malvik

I forbindelse med planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen blir det arrangert folkemøter og åpne kontordager i Malvik.

Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. desember 2019.
Her kan du lese mer om høringsrunden.
Her finner du alle høringsdokumentene.

Fire folkemøter
Malvik kommune inviterer, i samarbeid med Nye Veier, til åpne møter om planforslaget. Møtene blir holdt:

06.11.19 på Malvik videregående skole
07.11.19 på Bruket kulturhus
13.11.19 på Vikhammer skole
14.11.19 på Bruket kulturhus

Alle møtene starter klokken 18.00 og varer til ca. 20.30.
Krever ingen påmelding.

 

Åpne kontordager
Har du spørsmål som kun angår deg er du velkommen til åpen kontordag. Det blir to muligheter for det:
tirsdag 19. november og onsdag 20. november, begge på Stav hotell.
Begge kontordagene er fra klokken 09.00 til 18.00.

Bestill tid ved å kontakte Greta Bugten eller Steffen Hopstad Solberg.

greta.bugten@nyeveier.no
453 77 965 

steffen.solberg@nyeveier.no
482 04 900

Arkiv