Generelt

2. juli 2019 Nye Veier åpnet 22 km ny E18

Eksakt klokken 12.20 startet trafikken på den nye E18-strekningen mellom Tvedestrand og Arendal. Ingrid og Arthur Thorkildsen var de første til å ta i bruk den flunkende nye asfalten.

24. april 2019 Risa AS vant konkurransen om drift av Nye Veiers første veistrekninger

Nye Veier går videre med Risa AS til konkretiseringsfasen for drift av selskapets veier i fem år.

20. mars 2019 Populære Nye Veier-konkurranser

Mange ville vite mer om Nye Veiers konkurranser til en verdi på mer enn 22 milliarder kroner som skal ut i markedet i 2019.

20. mars 2019 Kommende konkurranser i Nye Veier

Nye Veier presenterer kartløsning som viser konkurranser for bygging av selskapets strekninger de kommende årene.

11. januar 2019 Slik er anskaffelsesprosessen i Nye Veiers første driftskontrakt

Nye Veier AS gjennomførte fredag 11. januar et informasjonsmøte angående den utlyste konkurransen for selskapets første driftskontrakt. Deltakere var blant annet større driftsentreprenører, samt andre fagrelaterte underleverandører.