Generelt

24. april 2019 Risa AS vant konkurransen om drift av Nye Veiers første veistrekninger

Nye Veier går videre med Risa AS til konkretiseringsfasen for drift av selskapets veier i fem år.

20. mars 2019 Populære Nye Veier-konkurranser

Mange ville vite mer om Nye Veiers konkurranser til en verdi på mer enn 22 milliarder kroner som skal ut i markedet i 2019.

20. mars 2019 Kommende konkurranser i Nye Veier

Nye Veier presenterer kartløsning som viser konkurranser for bygging av selskapets strekninger de kommende årene.

11. januar 2019 Slik er anskaffelsesprosessen i Nye Veiers første driftskontrakt

Nye Veier AS gjennomførte fredag 11. januar et informasjonsmøte angående den utlyste konkurransen for selskapets første driftskontrakt. Deltakere var blant annet større driftsentreprenører, samt andre fagrelaterte underleverandører.

11. januar 2019 Nye strekninger til Nye Veier

Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer – Otta i Oppland, E16 Kløfta – Kongsvinger i Akershus og Hedmark og E6 Kvænangsfjellet i Troms.