Fem skal konkurrere om bygging av ny E39 Kristiansand - Mandal

Fem tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om Nye Veiers entreprise for bygging av E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst. Totalt var seks grupperinger av entreprenører og rådgivere interessert i å kvalifisere seg.

De fem som er kvalifisert er:

  • Acciona Construccion S.A. med underleverandørene ÅF AB, ÅF Infrastruktur AB, ÅF Engineering AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS, Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A.
  • AF Gruppen Norge AS med underleverandørene Kruse Smith Entreprenør AS og Norconsult AS.
  • China Communications Construction Company Limited.
  • Gruppering bestående av: Itinera SPA og FCC Construccion S.A. med underleverandørene AECOM Limited og AECOM Inocsa SL.
  • Salini Impregilo S.p.A med underleverandørene Pöyry Finland OY, Pöyry Norway AS og VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.

Strekningen E39 Kristiansand vest–Mandal er 19 kilometer lang, og blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Strekningen er ferdig regulert og går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

Nye Veier AS avlyste i november i fjor samme konkurranse. Etter prekvalifiseringen stod det da kun to tilbydere igjen, og det mente Nye Veier AS ikke ga tilstrekkelig konkurranse om oppdraget.

Konkurransen ble relansert i markedet i midten av januar i år.

Prekvalifiserte entreprenører skal inngi tilbud i slutten av juni, og Nye Veier AS vil inngå avtale med vinner av tilbudskonkurransen i oktober. Byggestart blir umiddelbart i forlengelse av kontraktsinngåelse.

Totalentreprisen har en ramme på 3,9 milliarder kroner eks MVA.

 

Kontaktpersoner:

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 – tlf. 975 63 620
e-post: asbjorn.heieraas@nyeveier.no


Om Nye Veier AS

Nye Veier AS er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.
Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier.
Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.
Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon.

Arkiv