Startskudd for konkurranser til en verdi av 20 milliarder kroner

Flere enn 250 entreprenører, rådgivere og andre leverandører, norske og utenlandske, hadde møtt opp på Nye Veiers leverandørdag på Oslo Plaza onsdag. Der fikk de tilbudt et relativt rikholdig koldtbord av prosjekter som skal ut i markedet det neste året.

- Det er noe for enhver smak, lange veistrekninger, store broer og lange tunneler. Mye av det vi har foran oss er krevende prosjekter. Det er hyggelig at det er såpass stor interesse for våre leverandørarrangementer, det kan være et godt tegn for interessen for våre prosjekter, sier Nye Veiers administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland.

Prosjektene som ble presentert på arrangementet har en total verdi på omlag 20 milliarder kroner. Langs Mjøsa og forbi Lillehammer skal det bygges fra Moelv til Øyer, hvor en ny Mjøsbru er med på å gjøre prosjektet omfangsrikt. Dette vil ha en total verdi på godt over 7,5 milliarder kroner, men vil bli delt opp i tre delprosjekter slik det ser ut i dag.

Nye Veier presenterte for første gang prosjekt med oppstart i Rogaland. Strekningen Ålgård til Lyngdal består av flere prosjekter, og prosjektdirektør for E39 sørvest, Asbjørn Heieraas forklarte forsamlingen at selskapet allerede neste år vil ha markedet til å konkurrere om kontrakter til en verdi av nesten 8 milliarder for å bygge seg fra Ålgård i Rogaland og i retning Lyngdal i Vest-Agder.

Strekningen Kvithammer – Åsen i Trøndelag ble også presentert. Konkurransen om bygging av dette er allerede ute i markedet for prekvalifisering. Prosjektdirektør Magne Ramlo på E18 sørøst, presenterte prosjektet Langangen – Rugtvedt, hvor blant annet en ny Grenlandsbru inngår.

For første gang var også drift og vedlikehold tema, og ble grundig presentert i egen sesjon.

Et av målene med leverandørkonferansen er å være møteplass for aktører som vurderer å konkurrere om Nye Veiers prosjekter, og muligheten for deltakerne å bygge relasjoner til potensielle samarbeidspartnere. Fagansvarlig for drift og vedlikehold, Tor Alf Høye, orienterte om innhold i kommende kontrakter, mens direktør for kontrakt og anskaffelser, Bjørn Børseth, berettet om konkurranseprosessen.

Arkiv