Nyheter

Velg tema

21. januar 2019 Fremskynder byggestart på delstrekning

Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger.

25. januar 2019 Kunne du tenke deg en sommerjobb i Nye Veier?

Nye Veier ønsker å knytte til seg studenter som ønsker å lære og ikke minst bidra i sommermånedene 2019.

24. januar 2019 Konkurranse om E6 Ulsberg – Vindåsliene annonseres i februar

Konkurransegrunnlaget nærmer seg ferdigstillelse og legges ut i Doffin/Eu-Supply mot slutten av februar.

24. januar 2019 Nye alternativer for Mandal - Lyngdal øst

Nye Veier presenterer to nye traseer som tas med i konsekvensutredningsfasen for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst.

23. januar 2019 Planlegging av nye E18 Dørdal-Grimstad et viktig skritt videre

På møte på Broklandsheia 23.januar ble planprogrammet for ny E18 Dørdal – Grimstad fastsatt. Det var styret for det interkommunale plansamarbeidet for de berørte kommunene som fattet vedtaket.