Nyheter

Velg tema

9. april 2019 Forslag til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Rennebu og Midtre Gauldal kommune har vedtatt at detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Her finner du alle dokumentene knyttet til planforslaget.

5. april 2019 Undersøker grunnforholdene for E6 Moelv - Øyer

Planleggingen og utbyggingen av firefelts E6 fra Moelv til Øyer begynner nå å vise igjen også ute i terrenget. Opp mot fem arbeidslag er og har vært i full sving med grunnundersøkelser for ny E6. Mest mulig kunnskap om grunnforholdene på hele strekningen er viktig for byggherren Nye Veier og de fremtidige entreprenørene som skal bygge 44 kilometer med firefelts motorvei fra Moelv til Øyer.

29. mars 2019 Starter arkeologiske registreringer for ny E39 korridor Mandal - Lyngdal øst

I forbindelse med fremføring av ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Herdal i Lyngdal, er det varslet oppstart av arkeologiske registreringer. Arbeidene er supplerende til undersøkelsene som ble gjennomført i 2018.

29. mars 2019 Nye Veier inviterer til dans på Berkåk

Nei, det er ikke snakk om bygdefest på Berkåk; det handler om å bygge ny og bedre motorvei fra Ulsberg i Rennebu til Vindåsliene i Midtre Gauldal.

26. mars 2019 Nye Veier går videre med entreprenør og rådgivere for byggingen av E6 Kvithammar - Åsen

Nye Veier AS har besluttet at det er Hæhre Entreprenør AS og rådgiverne Dr. Ing. A. Aas Jakobsen Trondheim AS og Sweco Norge AS som går videre til konkretiseringsfasen for bygging av E6 mellom Kvithammar og Åsen. Kontrakten er forventet å bli på ca. 4 mrd. kroner eks. mva.