Nyheter

Velg tema

5. desember 2018 Varsler oppstart av detaljregulering på E6 Kvithammar - Åsen

Nye veier AS ønsker innspill til planarbeidet for 19 km firefelts E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.

26. november 2018 Spennende bruprosjekt i Telemark med oppstart 2019

Det foreligger godkjent reguleringsplan i Porsgrunn og Bamble kommuner for strekningen E18 Kjørholt-Rugtvedt. Det kan dermed bli oppstart på bygging av ny Grenlandsbru allerede i 2019.

19. november 2018 Første synlige anleggsarbeid med ny E39

19. november 2018 Tre tilbydere skal konkurrere om bygging av E6 Kvithammar - Åsen

Fire entreprenørgrupperinger ble kvalifisert for konkurransen om byggingen av strekningen nordover i Trøndelag, men en trakk seg.

24. oktober 2018 Pådriver for innovasjon

Nye Veier skal gå nye veier på flere områder, og ønsker å være en innovativ kraft som bidrar til fornyelse av arbeidsmåter og tankesett (Strategi 2018-2020). For å lykkes, har vi innledet et samarbeid med StartupLab.