Nyheter

Velg tema

21. desember 2016 Nye Veiers prioriterte veistrekninger

Nye Veier prioriterer strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal og E6 Kolomoen – Moelv for utbygging. I tillegg er strekningene E39 Kristiansand vest – Lyngdal og E6 Ranheim – Åsen prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging.

28. oktober 2016 Offentlig ettersyn – Planprogram for mindre tiltak

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for E39 Kristiansand Vest – Søgne Øst, første gang varslet 06.06.16, er det blitt vurdert som nødvending å utarbeide en supplerende konsekvensutredning for to tiltak

21. oktober 2016 Informasjon om grunnundersøkelser E39 Breimyr-Døle Bru

I uke 42 og 43 skal det utføres prøvetaking for å undersøke steinkvalitet i forbindelse med planlegging av ny E39 mellom Breimyr i Kristiansand kommune og Døle bru i Mandal kommune.

13. oktober 2016 Orienteringsmøte om E39

Mandag 10. oktober var det orienteringsmøte angående ny 4-felts E39 på strekningen Kristiansand vest – Søgne øst for beboere fra Kolekniben og Volleberg på Rådhuset i Songdalen kommune.

3. oktober 2016 Uttalelser til oppstart av reguleringsplan E39 Kristiansand Vest – Søgne Øst

Uttalelsesfristen i fbm. varsel av oppstart av regulering for ny E39 på strekningen Kristiansand vest – Søgne øst gikk ut 8. juli. Det kom inn 32 uttalelser.