Våre arrangementer

20. august 2019 Nye Veier inviterer til fagdag om maskinsikkerhet

Nye Veier inviterer sammen med sentrale aktører i bransjen til fagdag 24.09.19 om maskinsikkerhet

14. august 2019 IoT i vei og anlegg

Nye Veier og StartupLab inviterer til IoT i vei og anlegg 22.08.19 i Oslo

13. mars 2019 Velkommen til bransjedagen 2019

Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier inviterer til bransjedagen 2019 på Scandic hotell St. Olavs Plass, Oslo.

25. februar 2019 Velkommen til ny leverandørkonferanse

Nye Veier ønsker velkommen til en ny leverandørkonferanse 20. mars 2019.

10. desember 2018 Workshop om utslippskutt i veibygging

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. Skal vi lykkes, må vi ha med leverandører, entreprenører, teknologimiljøer, rådgivere osv. Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen?