E6 Ranheim – Værnes: Godt oppmøte på møtet med entreprenører

Det var godt frammøte på markedsdialogen Nye Veier inviterte til om utbyggingen av E6 Ranheim – Værnes. Tema for arrangementet var det videre arbeidet for utbygging av strekningen.
Høy prioritet å holde videre framdrift

-Vi skal fullføre et av Nye Veiers største og viktigste utbyggingsprosjekter og E6 Ranheim – Værnes er blant disse. Det er nødvendig å ferdigstille prosjektet så fort som mulig til beste for trafikanter, næringsliv og hele regionen. Når vi skal gjennomføre byggearbeidene legge vi vekt på god trafikksikkerhet og fremkommelighet, minst mulig påvirkning på ytre miljø og til minst mulig sjenanse for våre omgivelser. Nye Veier vil åpne veien innenfor tidligere annonsert utsettelse på inntil to år og innenfor avtalte økonomiske rammer. Grunnen til at vi har ønsket dette møtet er for å få bransjens innspill på hvordan vi på best mulig måte kan få dette til, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

For trafikantene som kjører gjennom Trøndelag er det viktig med en ny og sikker vei. Det har derfor høy prioritet for Nye Veier at byggingen ikke blir ytterligere forsinket.

Arrangementet var særskilt rette mot aktuelle tilbydere for en ny konkurranse for utbygging av denne strekningen. I tillegg skal det være dialogmøter med entreprenører og leverandører som har ønsket det.

-Vi er godt fornøyde med oppmøtet. Både de store norske entreprenørene, større underentreprenører og lokale firma var til stede. Det forteller oss at det er interesse for prosjektet som lover godt for den kommende konkurransen. Det er et krevende prosjekt blant annet fordi man jo skal overta et prosjekt som allerede er påbegynt. Vi er særlig opptatt av at den framtidige totalentreprenøren får til et godt samarbeid med 3. parter og informerer om anleggsarbeider som kan skape ulemper for trafikanter, grunneiere og berørte naboer. De entreprenørene som viser oss at de skal ha gode systemer for det vil ligge godt an, sier Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim – Værnes i Nye Veier.

Utforming av konkurransegrunnlag, kontrakt og gjennomføring

Nye Veier arbeider med en strategi for kontrakter og gjennomføring av prosjektet for ny E6 Ranheim – Værnes. På møtet den 7. september orienterte Nye Veier om status for anleggsarbeidene som er gjennomført fram til nå, hva som skal ferdigstilles som en del av sluttavtalen med Acciona og om prosjektomfanget som gjenstår.

Direktør for Kontrakt og marked i Nye Veier, Bjørn Børseth, orienterte om de foreløpige vurderingene Nye Veier har gjort når det gjelder kontraktstrategi. Nye Veier tenker å benytte totalentreprise med samspillsfase for fastsettelse av omfang, konsept og målpris.

-Vi legger vekt på å få en inndeling i kontraktstørrelser som er attraktive for entreprenørmarkedet og samtidig hensiktsmessig for prosjektet. I denne konkurransen skal vi benytte både prekvalifisering og forhandlinger. Det vil bli benyttet tildelingskriterier som er relevante for prosjektet for eksempel hvordan man skal håndtere trafikkavviklingen i byggefasen. Det er viktig å presisere at ansvar for det som allerede er bygd vil ikke bli overført til ny entreprenør, sier Børseth.

Videre framdrift

Nye Veier planlegger for at første konkurranse sendes ut i løpet av oktober og at ny avtale kan signeres i løpet av april 2024.

Opptak av arrangementet 7. september og dronefilmer som ble vist i møtet er lagt ut på Nye Veier sin YouTube-kanal