Lærerik idedugnad om BIM

Heldigital prosjektgjennomføring og oppdaterte BIM-modeller som benyttes og videreutvikles i alle livsfaser av et veiprosjekt var gjennomgangstonen på årets største dugnad om 3D. Konklusjonen fra idedugnaden er kort og greit at ingen ønsker papirtegninger.

200 deltakere fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, utdanningsmiljøer og offentlige aktører var tilstede.

– Vi ønsker ikke tegninger. Vi ønsker heldigital prosjektgjennomføring og etter denne dagen vet vi at dette er gjennomførbart, sier prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen Øyvind Moshagen.  Et viktig moment fra Nye veier er at vi ønsker gode arbeidsprosesser hos leverandørene og ved å jobbe med BIM fra første linje vet vi at det gir store positiv effekter innen f.eks. kvalitet.

Moshagen legger vekt på at alle i utbyggingsprosjektet må forholde seg til de samme digitale modellene, og at modellene skal benyttes i hele prosjektet fra planprosess og bygging til drift og vedlikehold av veien.

– Innleggene fra idedugnaden viser at vi har alle dataene, vi har gode verktøy og vi har et felles mål om å bli heldigitale. Med godt samarbeid på tvers av fagene kan vi utnytte teknologien bedre enn i dag og vi kan hente ut gevinster både på gjennomføringstid, CO2-avtrykk, HMS og ressursbruk, sier Moshagen.

Etablering av standarder, både nasjonalt og internasjonalt, var et tema som engasjerte de fleste i salen. Det var stor enighet om at det må på plass en åpen standard for infrastrukturprosjekter.

– Vi i Nye Veier må justere opp ambisjonene våre for heldigital prosjektgjennomføring. Vi har allerede strenge krav til bruk av 3D og BIM, men vi kommer til å gjøre kravene enda tydeligere i våre konkurransegrunnlag, sa administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, under avslutningen av en lærerik dag på Hamar.

Les også omtale om idedugnaden på bygg.no.

 

Presentasjonene i PDF-format: