Nye Veier har signert kontrakt med Skanska

Nye Veier signerte kontrakt med Skanska, i arbeidsfellesskap med Johs J. Syltern AS, om prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene. Rambøll skal være med som rådgiver. Signeringen ble gjennomført fredag 24. november.

Den totale kontraktsverdien er på 2,2 milliarder kroner. Byggearbeidene forventes å starte i løpet av våren 2024. Veien skal etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2027.

– Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med Skanska og Syltern. Denne strekningen er en viktig del av utviklingen av E6 sør for Trondheim, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Det blir ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune sør i Trøndelag. Veistrekningen er omtrent 15 km. Det skal hovedsakelig bygges en firefelts vei på strekningen, som i dag både har en høy andel tungtrafikk (ca 30 %) og er svært ulykkesbelastet. Verdien på den kommende kontrakten for bygging av hele veien er på cirka 2,2 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva. Kontrakten omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar.

E6 gjennom Trøndelag forbinder de sørlige og nordlige deler av landet. Dette er en svært viktig hovedvei for lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Dagens standard på veien hovedsakelig med to felt er hverken tilpasset dagens eller fremtidens trafikk.

 

Fakta om ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene

  • Veien er 15 km lang, skal bygges med bredde på ca 19 m og en del med 17,5 m bredde
  • Det skal i tillegg bygges 15 km nye fylkes- og lokalveier hvor cirka 800 meter er tunnel i Vindåsliene
  • Planskilt kryss og tilkobling til eksisterende E6 på Berkåk
  • Viltgjerde langs ny E6 og Dovrebanen med to viltkryssinger av veien
  • Signering i november 2023
  • Planlagt start bygging er våren 2024
  • Planlagt veiåpning er høsten 2027