Nye Veier og Acciona har signert sluttoppgjørsavtale for E6 Ranheim - Værnes

Nye Veier avbestilte resterende deler av arbeidet under kontrakten med Acciona 1. juli 2023. Partene signerte en avtale om sluttoppgjør etter avbestillingen 25. oktober 2023.

Nye Veier avbestilte resterende deler av arbeidet under kontrakten med Acciona 1. juli 2023. Partene signerte en avtale om sluttoppgjør etter avbestillingen 25. oktober 2023.

Signering av sluttoppgjørsavtalen innebærer at kontraktsforholdet mellom Nye Veier og Acciona er avsluttet og at det ikke gjenstår økonomiske eller andre forpliktelser mellom partene av betydning.

Hovedelementene i sluttoppgjørsavtalen

I samsvar med totalentreprisekontrakten er det avtalt at har Acciona krav på 357 mill kroner ved avslutning av kontraktsforholdet. Beløpet skal dekke Accionas kostnader ved å fullføre og ferdigstille avtalte arbeider, rydde og sikre anleggsområdet, demobilisering og for at deler av kontraktsarbeidet ble avbestilt. I tillegg utbetaler Nye Veier 35 millioner kroner for å dekke en del av avbestillingskostnadene for underleverandører. Acciona har frafalt søksmålet mot Nye Veier. 

Bakgrunnen for at kontrakten er avsluttet

Som Nye Veier tidligere har meldt har utbyggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes vært mer komplisert enn hva Nye Veier og Acciona antok. Dette skapte et mer krevende samarbeidsforhold og det var ulike syn på hva som var og ikke var en del av kontrakten, hvilket omfang som var inkludert i kostnadsdekningen blant annet knyttet til enkelte risikofaktorer i prosjektet. Årsakene er komplekse og til dels tekniske, og Nye Veier konstaterer at begge parter kom fram til at det var riktig å avslutte kontraktsforholdet. Erfaringer fra prosjektet gir grunnlag for tiltak som kan redusere framtidig kontraktuell risiko.  

Nye konkurranse skal lyses ut

Nye Veier skal snarlig lyse ut den første av flere konkurranser for å ferdigstille prosjektet. Dette er viktig for trafikantene, næringslivet og hele regionen – og for de som bor ved anleggsområdet. Nye Veier har ambisjon om å ha første nye entreprenør på plass i løpet av mai 2024 Utlyser den første av flere kontrakter på E6 Ranheim - Værnes 

For eventuelle spørsmål eller ytterligere kommentarer kontakt:

Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier

espen.almlid@nyeveier.no