Anleggsarbeider på E18 Rugtvedt-Langangen vil ikke påvirke ferietrafikken

Ny E18 Rugtvedt-Langangen er under utbygging og det pågår anleggsarbeider. Innsnevringen ved Langangen som ble etablert i slutten av mai, fjernes 6. juli, og anleggsarbeidene vil ikke påvirke trafikkavviklingen i sommer.

–Sommeren 2022 pågår det arbeider som blir synlig fra veien, både betongarbeider med ny bro over Langangen og arbeider med tunneler ved Lanner og Kjørholt. Arbeidene med ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt vil imidlertid ikke påvirke trafikkflyten på eksisterende E18 denne fellesferien. Fra midten av juli tar prosjektet sommerferie, og det blir stans i byggeaktivitetene i et par uker, sier Morten Lossius, prosjektsjef for utbyggingen av ny E18 Rugtvedt-Langangen, Nye Veier.

Veien som er under utbygging vil på lengre sikt løse opp i utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn, og som tidvis skaper køer og forsinkelser for både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk.

– Prosjektet går som planlagt og vi er godt i gang når vi snart nærmer oss ett år siden byggestart. Vi merker stor interesse for prosjektet fra lokalbefolkningen og de som benytter veien ofte. Derfor er det gledelig å informere om at trafikken i fellesferien ikke blir negativt påvirket av byggearbeidet i området, sier Lossius.

Totalentreprenøren EIFFAGE Génie Civil har etablert et system for SMS-varsling om hendelser i forbindelse med anleggsarbeider på E18-prosjektet som kan påvirke trafikkflyten og framkommelighet. Send SMS E18LR til 27333 for å motta sms-varsling.

Videokanal

Kontakter

Morten Lossius
Prosjektsjef E18 Rugtvedt-Langangen
morten.lossius@nyeveier.no

Lenker

Film som viser anleggsaktiviteter

Bilder