Åpner E6 og Stavsjøfjelltunnelen etter ras

E6 åpnes søndag ettermiddag/kveld.

Det har pågått kontinuerlig arbeid på rasstedet siden onsdag. Det har blitt jobbet med masseflytting for å rydde veibanen og stabilisering av sideterrenget sør for E6. I tillegg er det lagt nye kabler for strømtilførsel og styring av tunnelen, da kablene ble skadet i raset. Det er gjennomført stabilitetsberegninger av sideområdene og tester av styringssystemet i tunnelen.

– Dette er prosedyre for å sikre at alt er i orden og trygt før trafikken settes tilbake på E6, sier Grim Rønsberg, prosjektsjef i Nye Veier.

Nye Veier beklager ulempene trafikantene og lokalsamfunnet har hatt i forbindelse med raset.

E6 har vært stengt siden onsdag etter at et ras sperret veien.

Veitrafikksentralen gir fortløpende informasjon om klokkeslett for åpning. Se 175.no for mer informasjon.

Kontakter

Linn Herredsvela
Senior kommunikasjonsrådgiver
linn.herredsvela@nyeveier.no

Grim Rønsberg
Prosjektsjef
grim.ronsberg@nyeveier.no

Bilder