Dette skjer på Ulsberg-Vindåsliene utover høsten

Nå nærmer det seg oppstart på anleggsarbeidene i forbindelse med ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Her kan du lese om hva vi skal gjøre utover høsten 2020.

Det røde området i kartet viser hvor vi kommer til å jobbe utover høsten. 


Den nye veien legges øst for dagens E6 og bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. Utbyggingen får stor betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet fordi den avløser en strekning med lav standard og høy ulykkesrisiko. 

Hogstentreprenør Næsbø Skog AS har vært i drift i området siden 25. mai, men nå starter vi forberedelsene til veiutbyggingen. 

Første del som skal igangsettes, er arbeider i forbindelse med flyttingen av skytebanen i Gammelstødalen. Oppstart her er 1. september 2020. 

Samtidig med dette, starter vi opp med å bygge en anleggsvei fra Skauma inn til Stavåa. I forbindelse med arbeidet på skytebanen, vil det utføres en del kontrollerte sprengningsarbeider på tomta. Alle sprengninger vil bli forhåndsvarslet på sms. For å melde deg på varslingen, gå inn på nabovarsling.no/e6uv 

 

Anleggstrafikk 

Bygging av nesten tre mil med ny vei betyr en god del anleggstrafikk. Vårt mål er at mest mulig av masseforflytningen skal foregå i den nye veitraséen, men noe trafikk vil måtte foregå langs eksisterende veier. 

Vi skal gjøre vårt beste for at dette skal gå smidig for seg, men vi er også avhengig av at du hjelper oss i dette arbeidet. Ta gjerne en prat med barna om bl.a. lastebilens blindsoner, slik at de forstår viktigheten av å se - og bli sett. 

Vårt mål er at alle skal komme trygt hjem til kvelds!

 

Videre fremdrift

I perioden fra 1. september og frem mot nyttår vil anleggsarbeidet foregå i området rundt skytebanen samt bygging av anleggsveien fra Skauma og over til Stavåa. Videre fremdrift på prosjektet vil annonseres etter nyttår. 

 

Kontakt oss

Vårt anleggskontor i anleggsperioden vil bli på tomta til Sande-saga i Berkåk sentrum. Her vil vi starte med grunnarbeidene i sommer, og gradvis bygge opp riggen. 

Dersom du har spørmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktpersoner i anleggsfasen for ny E6 Ulsberg Vindåsliene er: 

 

Nye Veier AS:
Tonje Romstad
mob: 966 25 350
e-post: tonje.romstad@nyeveier.no 

 

Johs J. Syltern AS:
Halvor V. Bueng
mob: 992 87 784
e-post: halvor.bueng@syltern.no 

Bilder