Arbeidet med reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand: Grunnet smittevernhensyn avholder Nye Veier kun digitalt folkemøte

På grunn av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen har Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, besluttet at det ikke vil bli avholdt fysiske folkemøter om E18 Dørdal - Tvedestrand som tidligere annonsert.

- Neste uke var det planlagt å gjennomføre seks folkemøter med fysisk frammøte. I den forbindelse har vi hatt behov for å vurdere dette i lys av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen. Styret i det interkommunale plansamarbeidet for reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand har ønsket fysiske folkemøter. Vi har stor forståelse for dette og det var derfor lagt opp til det i kombinasjon med digitale møter. Ledelsen i Nye Veier vurderer situasjonen slik at det er ikke er riktig å samle folk til fysiske folkemøter nå. Prosjektet jobber nå med å få ut informasjon om hvordan folk kan delta på det digitale folkemøtet onsdag 24. september, sier Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier. 

Formålet med det digitale folkemøtet er å informere om planprosessen og rammene for det videre arbeidet med reguleringsplan for E18 Dørdal – Tvedestrand. Til våren vil det arrangeres folkemøte hvor tema blir utforming av selve veianlegget. Det kommer mer informasjon om dette seinere.

-Nye Veier har gjort en ny vurdering av smittefare i forbindelse med folkemøter og mener nå det er riktig å endre møteformen til digitale folkemøter. Styret i det interkommunale plansamarbeidet stiller seg bak dette. Større møter og forsamlinger er en tydelig smitterisiko, noe også kommunelegene minner om. Det er viktig at kommunene går foran med gode eksempler. Dette burde muligens ha vært vurdert og bestemt da vi planla de fysiske møtene og annonserte disse, men nå er det fortsatt tid til å lage gode opplegg for digitale møter, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for dette samarbeidet.

Ditt innspill er viktig

-Nye Veier har avholdt flere digitale folkemøter og har høstet gode erfaringer med det. Medvirkning er viktig fordi økt lokalkunnskap bidrar til beslutningsgrunnlaget i arbeidet med planforslaget. Innspill fra innbyggere, lag, foreninger og øvrige myndigheter er både nødvendig og viktig i planprosesser. Vi oppfordrer til å benytte medvirkningsportalen i høringsperioden for innspill til planarbeidet og ønsker alle innspill velkomne. Siden vi nå avlyser de fysiske folkemøtene legger vi også opp til kontordager i kommunene så det blir mulig å treffe representanter for Nye Veier og vår rådgiver COWI AS, sier Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier.

Om det digitale folkemøtet

Folkemøtet vil i stedet bli gjennomført som et direktesendt digitalt møte. Opptaket av møtet vil legges ut på medvirkningsportalen på nyeveier.no.

Digital overføring av folkemøtet blir gjennomført 23. september kl. 18:00-19:30

Lenke blir lagt ut på Nye Veier sine nettsider.

Lenke til folkemøtet blir også lagt ut på Facebook Nye Veier E18 Langangen – Grimstad.

Praktisk informasjon

Tid og sted for åpne kontordager blir annonsert senere. Se også medvirkningsportalen for mer informasjon.

Folkemøtet er åpent for alle og man trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Det blir mulig å stille spørsmål via møteoverføringens kommentarfelt, samt benytte prosjektets medvirkningsportal. Her ligger også forslag til planprogram, kart som viser varselgrenser og annen nyttig informasjon.

Lenke til folkemøtet blir også lagt ut på Facebook Nye Veier E18 Langangen – Grimstad.

Kontaktpersoner

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, mobil 916 48 522

Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier, mobil 468 38 007

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder