Årsmelding E6 Ranheim – Værnes

Mer enn 500 sprengninger, nesten 1400 m3 betong og et stort antall arbeidstimer. Det er noe som beskriver det første året av E6 Ranheim-Værnes. Og selvfølgelig Covid-19.

Statsminister Erna Solberg tok første spadetak på nye E6 Ranheim-Værnes, 01.09.20. Mye har skjedd i prosjektet siden den gang.


Det er litt over ett år siden det var offisiell anleggsstart på prosjektet E6 Ranheim-Værnes. Det var statsminister Erna Solberg som fikk æren av å ta det aller første spadetaket, men totalentreprenør Acciona, med sine underleverandører, har deretter overtatt anleggsdriften. Så hva har skjedd i løpet av det første utbyggingsåret? Her er en liten statusoppdatering (tallene ble hentet ut 01.09.21.).

Tre nye tunnelløp
På ny E6 vil det være doble løp på hver tunnel. Det vil både øke kapasiteten og bedre fremkommeligheten, ikke minst fordi man slipper å kjøre fylkesveien når en tunnel er stengt. I fremtiden vil man bare bruke det andre tunnelløpet som fortsatt er åpent. Prosjektet er nå godt i gang med å bygge alle de tre nye tunnelløpene.

Væretunnelen:

Antall sprengninger: 199
Hvor langt inn i tunnelen har vi kommet: 822 meter av 1600 meter. Dette inkluderer 3 nødutganger

Stavsjøfjelltunnelen:

Antall sprengninger: 151
Hvor langt inn i tunnelen har vi kommet: 665 meter av totalt 1700 meter. Dette inkluderer 2 nødutganger

Helltunnelen sør:


Antall sprengninger: 83
Hvor langt inn i tunnelen har vi kommet: 390 meter. Dette inkluderer 2 nødutganger

Helltunnelen nord:

Antall sprengninger: 79
Hvor langt inn i tunnelen har vi kommet: 288 meter. Dette inkluderer 1 nødutgang. Total lenge på tunnelen er 3800 meter.

 

  • Vi har lagt 1500 tonn asfalt
  • Selv om vi er tidlige i prosessen for bruk av betong, har vi til nå etablert et totalt volum av betong på 1357 m3 som inkluderer 179 tonn med armeringsjern.
  • Antall timer med ingeniørarbeid hos entreprenør: ca. 104 000 (dette er kun design av veien. Anleggstimer, informasjon, administrasjon etc. kommer utenom)
  • Været har naturligvis vært svært variert i løpet av et år i Trøndelag. Temperaturen har vært alt fra minus 18.8 grader den 11. februar, til 28.8 plussgrader den 26. juli (kilde: Metrologisk institutt).


Stort informasjonsarbeid
Antall abonnenter på e-post: 737
Antall følgere på Facebook: 1714
Antall følgere på Twitter: 300


På prosjektets Facebook-side blir du oppdatert om kommende arbeid som kan påvirke trafikken.


Vi har sendt ut:

  • mer enn 160 unike trafikkmeldinger på e-post. Disse er sendt til et gjennomsnitt på 600 mottakere, som betyr at vi til sammen har sendt over 72 000 e-poster
  • 12 nyhetsbrev
  • Totalt 266 116 sprengningsvarsler på SMS
  • mer enn 40 unike informasjonsbrev til naboer og andre berørte. Det varierer hvor mange husstander som får det enkelte brev, så den totale mengden har vi ikke. Men hvert eneste brev er personlig lagt i postkassene.

Vi har også hatt 10 åpne informasjonsmøter. 8 av dem har vært digitale, 2 har vært fysiske.

– Det er et enormt informasjonsbehov der ute, og vi skal treffe mange ulike målgrupper. Vi har gjort oss noen erfaringer etter å ha fått tilbakemeldinger på hvor godt vi treffer de ulike gruppene, og det er noe vi tar med oss i det videre arbeidet. Vi er klar over at vi lager noen utfordringer i hverdagen til enkelte med tanke på økt reisetid. Vi er takknemlige for den tålmodigheten som reisende har med et slikt prosjekt. En gulrot er at når utbyggingen er ferdig, så vil reisetiden ikke bare gå tilbake til dagens tidsbruk, men reduseres ytterligere, sier Grim Rønsberg, prosjektsjef i Nye Veier.

Vil du ha trafikkmeldinger og nyhetsbrev fra prosjektet? Gå inn på denne siden og velg hvilke kanaler du vil vi skal bruke for å holde deg oppdatert.

Covid-19
Det er nærmest umulig å beskrive det siste året uten å komme innpå Covid-19. Pandemien preger hele samfunnet, og E6-prosjektet er intet unntak.

– Vi har brukt mye tid og energi på å forsøke å holde fremdriften i anlegget samtidig som vi har hatt tiltak for å unngå smittespredning. Så langt har vi vært både heldige og dyktige, og vi har ingen smittetilfeller med utgangspunkt i anlegget, sier Rønsberg.

I tillegg til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern, har prosjektet hatt ytterligere krav og regler. Alle som kommer fra utlandet må testes og i ti dagers karantene (selv i de periodene der FHI har hatt mindre krav). Det har også vært krav om ny negativ test før en blir satt inn i turnusen. 


I juni hadde Acciona massetesting. Fordi det var økt smitte i både Trondheim og Malvik, valgte Acciona å teste alle beboerne på brakkeriggen på Sveberg. Det var ingen grunn til mistanke om smitte blant beboerne, men bedre å være føre var enn etter snar. Det var ingen som testet positivt.  


Om prosjektet
Nye Veier bygger ny E6 fra Ranheim til Værnes. Veistrekningen er 23 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Ferdig vei vil bestå av tre tunneler med doble tunnelløp, nye kryss og nye broer over flere vassdrag. Ny trasé, sammen med økt hastighet, innebærer en redusering av reisetiden. Firefelts vei med midtrabatt og tunneler med doble løp, betyr mer trafikksikker vei. Hele strekningen er planlagt ferdig 2025.


Utover høsten vil en se at arbeidet utvikler seg langs nesten hele strekningen. Her blir det nytt riggområde og anleggsvei. Man kan så vidt skimte Stav Hotell i det fjerne.


Arbeid høyt i Hommelvik.


I markabygdveien på Bjørnstad kommer det ny kulvert.

Bilder