Digitalt folkemøte om reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand sett over 1450 ganger

På det meste fulgte rundt 190 personer Nye Veiers digitale folkemøte for strekningen E18 Dørdal - Tvedestrand. Nå er opptaket av folkemøtet som er lagt ut på YouTube spilt av over 1450 ganger.

I forbindelse med oppstarten av planarbeidet på strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand ble de tradisjonelle folkemøtene som skulle vært avholdt i de seks berørte kommunene endret til ett digitalt folkemøte onsdag 23.september.  

- Det er noe eget med de tradisjonelle fysiske folkemøtene. Aller helst skulle vi møtt folk ansikt til ansikt i nærheten av der de bor. Vi var derfor spente på om folk ville bli med oss fra fysiske folkemøter til et digitalt alternativ. Vi vil si at det var vellykket med tanke på at 190 personer på det meste fulgte oss gjennom sendingen fra start til slutt, mens opptaket har vært avspilt over 1450 ganger. Underveis i møtet besvarte Nye Veier og deres rådgiver spørsmål fra innbyggerne via kommentarfelt. På vegne av styret for det interkommunale plansamarbeidet vil jeg oppfordre folk til å benytte anledningen til å komme med innspill, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad.

Folkemøtene er et viktig virkemiddel for kommunene og Nye Veier for å informere og involvere innbyggere, grunneiere og andre interesserte i sine prosjekter. 

Målet med onsdagens møte var å gi god informasjon om hvor i prosessen man er med å planlegge den nye veien, samt vise innbyggerne hvordan de kan komme med viktige innspill til prosjektet. Det er etablert en egen digital medvirkningsportal der innbyggere, grunneiere, øvrige berørte og interesserte kan komme med innspill i høringsperioden som varer fram til 14. oktober. Denne første høringsperioden gjelder varsel om planoppstart for reguleringsplan for nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Siden kommer det flere anledninger til å komme med innspill. 

Måtte tenke nytt

Da koronasituasjonen førte til at Nye Veier i samråd med kommunene valgte å avlyse de fysiske folkemøtene, var ønsket samtidig å bruke anledningen til å utfordre det tradisjonelle folkemøteformatet. 

- I stedet for skulle vi nå møte innbyggerne hjemme hos seg selv via en skjerm. Det byr på noen utfordringer, men også muligheter. Lange powerpoint-presentasjoner ble lagt vekk. Studiointervjuer kombinert med korte videoinnslag, hadde som hensikt å gi variasjon i programmet. Det var lite frafall av seere underveis i møtet og det tyder på at de opplevde det som et nyttig møte, sier Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier. 

Sendingen ble sendt på YouTube Live klokken 18.00 onsdag 23. september. 

Se sendingen av digitalt folkemøte for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand

Om folkemøtet

-I møtet som er lagt ut på YouTube får innbyggerne innsikt i prosjektet og hva som skal foregå i det kommende planarbeidet. Ordførere fra de seks berørte kommunenes deler sine forventninger til prosjektet, og de peker på noen lokale utfordringer som er viktig for prosjektet å utrede videre. Det er også en praktisk innføring i den digitale medvirkningsportalen, som er Nye Veiers plattform for innsending av spørsmål og innspill til planarbeidet. Et panel med representanter fra Nye Veier og deres rådgiver COWI besvarte innsendte spørsmål fra publikum underveis i sendingen, sier Vegge.  

Har du innspill til planprosessen kan du gå inn på vår medvirkningsportal:
https://experience.arcgis.com/experience/c36ad53355954fa0bb84425a678b0a53

Øvrig informasjon om prosjektet:
/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

De som ønsker å komme i kontakt med Nye Veier om det videre planarbeidet kan kontakte

Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390

Det er også mulig å kontakte COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393

For grunneiere er Erlend Sjulstad Lie kontaktperson, epost mobil 402 22 555 /  erlend.lie@nyeveier.no

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet, per.kristian.lunden@risor.kommune.no mobil 916 48 522

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder