E39 fra Bue til Ålgård til markedet i 2022

Den første kontrakten i Rogaland fra Nye Veier kommer i august. Kontrakten har en anslått verdi på 2,2 milliarder.

Bjerkreim og Gjesdal kommuner har nå reguleringsplanen for ny E39 mellom Bue og Ålgård til behandling. Kommunene planlegger å gjøre endelig vedtak av reguleringsplanen i løpet av første kvartal. Da kan konkurransen komme til markedet i august. En vedtatt reguleringsplan er et premiss for å lyse ut kontrakten for bygging. Prosjektet må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransen.

 

Realisering av ny E39 fra Bue til Ålgård er en viktig del av ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Resultatet blir bedre trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og en halvering av reisetiden mellom Kristiansand og Ålgård, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier

Valget av korridor ble tatt av Regjeringen i juni 2021. Kun 14 måneder etter vedtaket om korridor kommer den første konkurransen. Tidligste start på byggearbeidene er høsten 2023. Den anslåtte verdien på kontrakten for strekningen fra Bue til Ålgård er på 2,2 milliarder kroner.

Etter kvalifisering vil tre til fem tilbydere bli invitert til å gi tilbud på kontraktene. Fra utlysning av konkurransene vil det ta mellom ni og tolv måneder til en entreprenør er klar til å gjennomføre arbeidet.

Nye Veier kommer også til å invitere til konkurranse om to andre strekninger på E39. Kontrakten for Ytre Ring rundt Kristiansand og strekningen fra Mandal til Lyngdal kommer også til markedet i 2022. Tre kontrakter på E39 er viktig for å realisere en helt ny hovedvei mellom Kristiansand og Stavanger. Totalt kommer det kontrakter for mer enn ti milliarder på E39 gjennom sørvestlige deler av Norge i løpet av 2022.

Dette er en av syv konkurranser, som Nye Veier planlegger å sende til markedet i løpet av 2022. Dette er ny rekord for Nye Veier i antall nye kontrakter i løpet av et år. Den samlede verdien for alle kontraktene er anslått til 15 milliarder kroner.

 

Strekning

Annonsering

Anslått verdi eks mva

Type

Sted

E6 Storhove – Øyer

Mars

1,6 mrd

Tunnel/vei

Innlandet

E6 Berkåk – Vindåsliene

April

2 mrd

Vei/tunnel/bru

Trøndelag

E6 Sørelva – Borkamo

Mai

700 mill

Vei

Nordland

E39 Bue – Ålgård

August

2,2 mrd

Vei/tunnel/bru

Rogaland

E39 Mandal – Lyngdal

September

4,7 mrd

Tunnel/vei/bru

Agder

Rv13 Skare – Sogndal

Oktober

200 mill

Vei/sikring/div

Vestland

E18/E39 Ytre ring

November

3,8 mrd

Tunnel

Agder

Konkurransene kommer til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier går nå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.

- Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

 

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige incentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre.

Kontakter

Bjørn Børseth
Direktør for kontrakt og marked
975 01 310

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Bilder