E39 Kristiansand-Mandal: Etablerer seilingsled forbi anleggsområdet ved Trysfjordbrua

Det er etablert seilingsled forbi anleggsområdet ved Trysfjordbrua vest i Kristiansand kommune. Dette gjøres for å bidra til trygg passasje for båtfolket i anleggsperioden.

Byggherre Nye Veier realiserer sammen med totalentreprenør AF 19 kilometer ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Som følge av byggingen av den omtrent 550 meter lange brua som skal bære E39 over Trysfjord, er det nødvendig å gjøre tiltak i fjorden for midlertidig å avstive brua i byggeperioden. Dette tiltaket vil medføre at det blir arbeid fra lekter i fjorden for å etablere sikringspunkter, kalt plattformer. Arbeidet fra lekteren starter i disse dager og med en varighet på omtrent ti uker.

I perioden vil fjorden bli innsnevret på grunn av festeanordninger som stabiliserer lekteren. Arbeidsområdet er merket med bøyer og gule kjegler i vannet, i tillegg til lyspunkt for synlighet etter mørkets frembrudd. Disse merkingene er lagt ut for å sikre en trygg seilingsled forbi anleggsområdet. Seilingsdybden er minimum tre meter.

Vi oppfordrer alle til følge merkingen og være oppmerksomme når de ferdes vannveien forbi anleggsområdet.

Arbeidet på vann vil først pågå i vestre del av fjorden, og det er merket passasje i østre del av fjorden. Deretter vil området rigges om, slik at arbeidet fra lekter skjer i østre del mens seilingsled blir flyttet til vestre del av fjorden. Etter at brua er ferdig bygd, vil de midlertidige sikringsinstallasjonene i Trysfjorden bli fjernet.

Kontakter

Totalentreprenør:
Pauline Frydenlund, AF Gruppen, telefon 906 92 820. E-post: post-e39afgruppen.no

Byggherre:
Nils Bernt Rinde, Nye Veier, telefon 958 18 472. E-post: nils.rinde@nyeveier.no

Lenker

Les mer om prosjektet

Bilder