E6 Gyllan-Kvål først ut med digitalt planvarsel

I dag ble det sendt ut varsel om planoppstart for regulering av E6 Gyllan-Kvål. Slikt varsel er vanligvis brev sendt i posten, men ikke denne gangen. For aller første gang ble varselet sendt ut digitalt. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup var med på seansen – digitalt, så klart.

Nye Veier varsler alltid om planoppstart når nye prosjekter settes i gang. Grunneiere og naboer til den nye veien får eget varsel, i form av et brev i postkassen. Men det får ikke de som er berørt av den nye E6-en som skal bygges fra Gyllan til Kvål. Som de første i Norge, får de varselet digitalt i Altinn. Norconsult, som er Nye Veiers rådgiver på prosjektet, har laget en tjeneste for digital varsling av planoppstart. Dette er i tråd med Nye Veiers visjon om å tenke nytt og å gjøre ting litt annerledes.

– Nye Veier er en endringsagent, også når det gjelder digitalisering. Dette gjenspeiles i alle våre konkurranser. Våre krav til digital gjennomføring gjelder for alle faser av våre prosjekt, fra utlysing av konkurranse til ferdigstillelse og overlevering samt garanti og vedlikehold, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.


Effektiviserer og bidrar til medvirkning
Ved å digitalisere planprosessen, effektiviseres dette arbeidet betydelig. Norconsult anslår at man sparer flere dagsverk på digital varsling, avhengig av planområdets omfang. Det er også mer miljøvennlig å sende varsel digitalt fremfor på papir. Og ikke minst, vil det gjøre det enklere for publikum å medvirke i planprosessen. Dette er et viktig prinsipp for Nye Veier. 

– Nye Veier ønsker bred medvirkning, og gjerne på et så tidlig stadium som mulig. Vi kjenner nødvendigvis ikke til alt rundt de lokale forholdene. Det er ikke mulig. Derfor vil vi gjerne at de som har denne kunnskapen deler den med oss og kommer med sine innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen, sier Aanesland.


Digital verktøykasse
Den nye tjenesten er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med å lage en digital verktøykasse som gjør det mulig å utvikle ulike digitale løsninger på planområdet. Å sende digitalt varsel om planoppstart er det første verktøyet i kassen. 

– Digitalisering av plan- og byggeprosesser er viktig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal få en enklere hverdag. Nå er vi i gang med å digitalisere planprosessene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) som i et digitalt møte ga grønt lys for norgeshistoriens første digitale planvarsel.

Det er Norconsult Informasjonssystemer, sammen med Ambita, som har utviklet løsningen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har etablert en tjenesteplattform som sikrer at oppstartsvarslene sendes ut via Altinn.

 

Om E6 Gyllan-Kvål:

-          Strekningen er ca. 17 km.
-          Det planlegges for firefelts motorvei og 110 km/t.
-          Planlagt byggestart er 2022.
-          Planlagt veiåpning er 2026.
-          Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 (da Statens vegvesen hadde prosjektet), men Nye Veier starter nå omregulering for å øke samfunnsnytten av veien.

Du finner planprogrammet på Nye Veiers nettsider. Prosjektet har også egen medvirkningsportal. Her kan du klikke deg inn i kartet og enkelt legge inn merknader. 

Bilder