E6-konkurranse til markedet

Konkurransen på bygging av ny E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet blir lyst ut i løpet av mars måned. Kontrakten har en anslått verdi på 1,6 milliarder kroner. Nye Veier har jobbet på mange områder med prosjektet og konkurransen siden forrige utlysning.

Strekningen på E6 fra Storhove til Øyer inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer. Prosjektet er delt i tre kontrakter og det er den nordligste kontrakten som nå skal lyses ut. Realisering av ny vei mellom Storhove og Øyer er en viktig del av moderniseringen av E6 gjennom Innlandet.

 

- Vi har stor tro på at dette er et attraktivt prosjekt. Konkurransen har en størrelse, som passer mange entreprenører. Oppgavene er interessante for de riktige entreprenørene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Den anslåtte verdien på kontrakten for strekningen er på 1,6 milliarder kroner. Etter kvalifisering vil tre til fem tilbydere bli invitert til å gi tilbud på kontraktene. Fra utlysning av konkurransene vil det ta mellom ni og tolv måneder til en entreprenør er klar til å starte med arbeidet.

Nye Veier avlyste konkurransen for den samme strekningen i 2020. Siden da er reguleringsplanen vedtatt, og det reduserer risikoen for både totalentreprenøren og Nye Veier.

Dette er en av syv konkurranser, som Nye Veier planlegger å sende til markedet i løpet av 2022. Dette er ny rekord for Nye Veier i antall nye kontrakter i løpet av et år. Den samlede verdien for alle kontraktene er anslått til 15 milliarder kroner.

Strekning

Annonsering

Anslått verdi eks mva

Type

Sted

E6 Storhove – Øyer

Mars

1,6 mrd

Tunnel/vei

Innlandet

E6 Berkåk – Vindåsliene

April

2 mrd

Vei/tunnel/bru

Trøndelag

E6 Sørelva – Borkamo

Mai

700 mill

Vei

Nordland

E39 Bue – Ålgård

August

2,2 mrd

Vei/tunnel/bru

Rogaland

E39 Mandal – Lyngdal

September

4,7 mrd

Tunnel/vei/bru

Agder

Rv13 Skare – Sogndal

Oktober

200 mill

Vei/sikring/div

Vestland

E18/E39 Ytre ring

November

3,8 mrd

Tunnel

Agder

Konkurransene kommer til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier går nå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.
- Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige incentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre.

Kontakter

Bjørn Børseth
Direktør for kontrakt og marked
975 01 310

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Bilder