E6 Storhove – Øyer lyses ut på nytt

Konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier er avlyst, fordi utbyggingsselskapet ikke har mottatt tilbud som tilfredsstiller kravene i anbudsdokumentene. Konkurransen lyses ut på nytt i månedsskifte oktober/november i år.

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer, består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg.

- Konkurransen blir lyst ut på nytt i månedsskifte oktober/november i år og vi planlegger med kontraktsignering til sommeren. Nå tar vi med oss ny kunnskap og de nylig vedtatte reguleringsplanene inn i en ryddig konkurranse uten planrisiko, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Delstrekningen E6 Storhove – Øyer inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer. Prosjektet er delt i tre kontrakter og det er den nordligste kontrakten som nå skal lyses ut på nytt.