Endelig vedtak firefeltsvei gjennom Kristiansand og Songdalen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet endelig vedtak for den mye omtalte vegen i Kristiansand.

Bilde: Her får du se kartillustrasjon av den vedtatte korridoren.

Vedtaket gjelder firefelts vegen gjennom Kristiansand og Songdalen, prosjektet heter E18/E39 Vige–Søgne øst.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering at kommunedelplanen for E18/E39, Ytre ringveg, Vige – Volleberg vedtas med følgende linjer på de tre delstrekningene: Alternativ K3 fra Vige til Rv.9, alternativ G2 fra Rv.9 til Breimyr, og justert alternativ G2 fra meklingen med kryssing av Rossevannsbekken i bro på strekningen fra Breimyr til Volleberg, står det i brevet KMD sendte ut til alle deltakere som var til stede på befaringen tidligere i år.

Prosjektleder Asbjørn Heieraas og planleggingsleder Håkon Lohne var også blant dem som fikk brevet fredag morgen.

– Vi tar vedtaket til etterretning, og setter snarest i gang med det formelle rundt overleveringen til Nye Veier som nå er de som styrer prosjektet videre, sier disse to.

Innlegget ble opprinnelig publisert av Statens Vegvesen på vegvesen.no den 26.02.2016.

Bilder