Fastsatt planprogram for E6 Kvænangsfjellet

Planprogrammet for detaljregulering med konsekvensutredninger for utbedret E6 over Kvænangsfjellet er nå fastsatt i Kvænangen og Nordreisa kommuner.

Her kan du lese:

Kunngjøringsbrevet

Fastsatt planprogram med refererte og kommenterte innspill

Vedtaket i Nordreisa kommune

Vedtaket i Kvænangen kommune

Nye Veier AS vil i samråd med kommunene og plan- og bygningsloven § 3-7 legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Ved spørsmål, se kontaktinfo i kunngjøringsbrevet.

Bilder