Fem tilbydere skal konkurrere om å bygge E6 Storhove – Øyer

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove - Øyer.

Bilde over: Dagens E6 langs strekningen Storhove – Øyer.  

 

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:
Entreprenører
Rådgivere

AF Gruppen

Norconsult

Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad AS & Metrostav

ÅF Engineering AS (AFRY)

COMSA S.A.U.

SWS Engineering S.p.A

Arbeidsfellesskap Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd

Sweco Norge AS

NCC Norge AS

Multiconsult AS

NCC AB

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er ca. 9,6 km langt og har en estimert entreprisekostnad på 1,3 milliarder kroner eks. mva. Det er snakk om firefelts vei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel.

Reguleringsplanen for strekningen er ventet vedtatt rundt sommeren 2020. Det er en BVP-anskaffelse med konkretiseringsfase og samhandling, og kontrakten gjennomføres med en totalentreprise NS 8407.- Med fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er både en stor og en mellomstor norsk entreprenør, sistnevnte i arbeidsfellesskap med en utenlandsk entreprenør, med i konkurransen. I tillegg er det kvalifisert store utenlandske entreprenører, og de fleste har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

- Kontraktstrategien for E6 Moelv-Øyer identifiserte tidlig denne kontrakten som en attraktiv jobb for markedet, og vi tilrettela for dette tidlig. Denne prekvalifiseringen bekrefter dette, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen ved Nye Veier Innlandet. 

Det er ventet at valg av entreprenør skjer i april/mai 2020, mens byggestart er estimert til slutten av 2020.

 
Kart:
Strekningen Storhove – Øyer vises i den øvre delen av kartet.

Kontakt

Bilder