Flyttemelding

Et ungt par i Soknedal har flyttet. Ikke så helt uvanlig, men i dette tilfellet er det selve flyttingen som er litt utenom det vanlige. Se opptak av flyttingen her.

Det gamle huset til Vagnild-familien i Soknedal stod dessverre i veien for den nye E6-en som skal bygges mellom Ulsberg og Vindåsliene. Vanligvis ville dette huset blitt revet, med kompensasjon til huseier. Men i forhandlingene med husets eier, Tormod Vagnild, kom ideen: hvorfor flytter vi ikke bare hele huset?

Stor betydning
Og det er akkurat det som ble gjort forrige uke. En stor kran fra Nordic Crane løftet hele huset og flyttet det ca. 50 meter lenger opp i bakken.

– Det betyr mye for oss at vi kunne gjøre det på denne måten. Huset er fra 1800-tallet, og det kom inn i vår familie da mine besteforeldre på morsiden kjøpte det i 1928, sier Tormod Vagnild.

– Vi har stor respekt for at det dreier seg om folks hus og hjem, og vi ønsker alltid å komme frem til gode løsninger sammen med grunneiere. I dette tilfellet klarte vi faktisk å bevare huset til Vagnild ved å flytte det, sier Lars Håvard Verkland, seniorrådgiver grunnerverv i Nye Veier.

Med ett løft ble huset fra 1800-tallet flyttet ca. 50 meter lenger oppi bakken. Det gjør at familien Vagnild slipper å rive huset som har vært i familien siden 1928. (Foto: Irene Sveian)

Bra for miljøet
Å unngå rivning har også en oppside med tanke på miljøet. Nye Veier har fått utarbeidet en rapport som handler om ombruk og flytting av bygg. Å produsere nye byggevarer krever mye energi og ressurser, noe som fører til store CO2-utslipp og andre forurensninger. Dessuten begynner det å bli begrenset med ressurser til byggematerialer. Siden 2. verdenskrig har vi bygd og revet bygninger som om verden var en utømmelig kilde til nye materialer. Nå viser det seg at disse ressursene er i ferd med å bli kraftig begrenset, står det i rapporten.

– At vi tar vare på eksisterende bygg, og kan forlenge levetiden på hus, sånn som i dette tilfellet, er derfor positivt for klimaregnskapet, sier Verkland.

Nye Veier har et mål om å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent i anleggsfasen.

Neste generasjon har flyttet inn
Det er ikke alle hus man «bare» kan løfte og flytte sånn som i dette tilfellet. Her var det mulig fordi det var et solid tømmerhus, noe som gjør det mye enklere. Selve flyttingen tok bare en liten halvtime, men i forkant av dette har det vært planlegging og mye forberedende arbeid. Og naturligvis en del spenning. 

– Vi var veldig spente, men det gikk kjempebra. Dette var veldig godt planlagt av de som skulle løfte huset, sier Vagnild.

I dag er det sønnen Tor Inge og svigerdatter Irene som bor i huset som nå har flyttet på seg, nesten hundre år etter at det kom inn i familien.

– Nå håper vi at det skal stå der i hundre år til, sier Tormod.

 

Her kan du se selve flyttingen, fra to ulike vinkler: 

Sett fra kranførerhuset. (Film: Nordic Crane)

Sett fra bakken. (Film: Irene Sveian) 

 

Bilder