Fortsetter forberedelser før oppstart av Forbordsfjelltunnelen

Det er mye som skjer i prosjektet E6 Kvithammar-Åsen denne høsten. Nå starter arbeidet i den nordlige enden av Forbordsfjelltunnelen, noe som også vil påvirke omgivelsene.

Adkomstveien til turområdet blir stengt frem til jul, og fv. 6816 vil periodevis bli stengt pga. sprengningsarbeid. 


I mars ble Nye Veier ferdig med forskjæringen til Forbordsfjellet på Holan. Nå starter arbeidet med tilsvarende forskjæring i den nordlige enden av tunnelen, i Langsteindalen. Forskjæring vil si at man sprenger bort berg for å få en flat vegg som er høy nok til at man etter hvert kan etablere tunnelåpningen. 

Sprengningsarbeidet starter trolig 15.09. og vil vare i ca. tre måneder. De to første ukene kan det bli 2-3 mindre salver om dagen. Når vi starter med hovedsprengningsarbeidene vil det bli færre og større salver, normalt 2-3 salver i uken. Salver kan bli sprengt i tidsrommet fra klokken 09.00 til 20.00, og det kan bli sprengningsarbeid mandag-lørdag. Hvilken dag salvene skytes vil variere. 

Stenger fylkesvei
Når det sprenges, vil fylkesvei 6816, Langsteinvegen, bli stengt i inntil ti minutter. Dette er av sikkerhetsmessige grunner. Sprengningstidspunktene vil så langt som mulig bli tilpasset rutegående skolebuss slik at denne ikke blir hindret av veistengningene.

Stenger adkomstvei til turområde
Eksisterende skogsveg i området, som enkelte benytter som adkomst til turområde, skal oppgraderes og etter hvert benyttes til massetransport fra tunnel til deponi. I forbindelse med denne oppgraderingen vil vegen være stengt fra uke 36 og fram til jul.

Få sprengningsvarsel på SMS
Dersom du ønsker å få tilsendt sprengningsvarsel på SMS (ca. 1 time før sprengning) kan dette bestilles ved å sende en tekstmelding til

anleggsleder Kjetil Nyhus: 948 84 806

eller

bergsprengningsleder Terje Brendemoen: 909 83 997

Skriv <Sprengningsvarsel E6KAA + NAVNET DITT> i meldingen.


Sikrer effektivitet og fremdrift
I forbindelse med dette forkantarbeidet, skal prosjektet også rive ei eldre skogs-/ jakthytta som er i nærområdet. Og så blir det skogrydding, forberedelse av riggområde, flytting av et bekkeløp og opprusting av en skogsvei som skal gjøres om til anleggsvei, samt klargjøring for deponi.

– Det er mye viktig forkantarbeid som skal bli gjort i løpet av høsten. Dette gjør vi for å sikre effektivitet og god framdrift når vi etter hvert kan komme i gang med hovedprosjektet, sier Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef i Nye Veier. 

 

Bilder