Full rulle med Tverås i Langstein

Det forberedende arbeidet i Langstein, i forkant av utbyggingen av E6 Kvithammar-Åsen, er godt i gang. Stjørdalsfirmaet Tverås Maskin og Transport AS utfører jobben, og dette er et oppdrag som har stor betydning for selskapet.

E6-trafikken er nå lagt om til en midlertidig omkjøringsvei i Langstein. Dette er for å klargjøre oppstart av anleggsarbeidet ved årsskiftet. 

 

Det er stor aktivitet i Langstein for tiden. Forrige uke ble E6-trafikken lagt over på en midlertidig omkjøringsvei, som en del av det forberedende arbeidet til utbyggingen av E6 fra Kvithammar til Åsen.

– Akkurat nå er vi litt foran tidsskjema. Neste steg er å senke E6 og lage ny rundkjøring. Dette arbeidet vil pågå gjennom sommeren, med sikte på å ta i bruk den nye rundkjøringen i midten av august, sier Lars Erik Moe, teknisk koordinator i Nye Veier. 

Den nye rundkjøringen som kommer, skal erstatte dagens T-kryss mellom E6 og fv. 6816 (Langsteinvegen). Langsteinvegen har vært stengt en kort periode i forbindelse med etablering av omkjøringsveien, men den er nå åpnet for trafikk igjen.

Jobb med stor betydning
Firmaet som utfører jobben i Langstein, er Tverås Maskin og Transport AS. Stjørdal-firmaet landet kontrakten om det forberedende arbeidet i konkurranse med to andre selskap. I en tid der man stadig vekk leser om permitteringer og firma som kjemper mot å gå konkurs, er dette en viktig jobb for Tverås.

– Oppdraget i Langstein har stor betydning for selskapet vårt. Det er en stor jobb som har sysselsatt mange av våre folk, sier prosjektleder Kurt Arne Tverås.

Foreløpig har Tverås 6-7 personer på dette oppdraget, men de kommer sannsynligvis til å trappe opp etter hvert til 10-12 personer. I tillegg til å bygge omkjøringsveien og rundkjøringen, skal de bygge ti møtelommer langs Langsteinvegen og bytte ut jernbaneundergangen. Utskiftning av undergangen skal gjøres 12.-14. september fordi dette er en helg der det ikke går tog.

Kjenner området godt
Tverås holder til på Sutterøy Industriområde i Stjørdal hvor de har både hovedkontor og verksted. Selskapet går helt tilbake til 50-tallet og de jobber hovedsakelig i Midt-Norge. Lokalkunnskapen er med andre ord svært god. Kurt Arne Tverås bor selv bare noen få kilometer unna Langstein og kjører omtrent daglig over Langsteinmarka. 

– Det er trygt å si at vi er veldig godt kjent i området, sier Tverås.

Kort vei til jobben er behagelig, men det aller viktigste er at oppdraget betyr sysselsetting.

– Det har ikke vært så mange jobber i markedet i det siste, og det har vært hard konkurranse om de få som har vært ute på anbud, sier Tverås. 

Tverås skal jobbe i Langstein frem til desember.

Reguleringsplaner og deretter anleggsstart
Anleggsarbeidet med ny E6 starter ikke før i 2021, men det gjøres forberedende arbeid allerede nå for å sikre at det er god adkomst til anleggsområdet. På den legges det til rette for rask oppstart når reguleringsplaner for hovedprosjektet er vedtatt. Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres skal gjøres i sommer og utover høsten, og hvordan det påvirker trafikken.

Forslag til detaljreguleringsplan for Holvegen i Stjørdal er ute til offentlig ettersyn og høring i disse dager. Fristen for å komme med innspill er 16. juli. Forslag til reguleringsplan i Levanger kommune er ikke klar enda, men den blir sannsynligvis lagt ut i september/oktober.  

Bilder