Gi innspill på reguleringsplanen for E6 Storhove - Øyer

Nye Veier har utarbeidet reguleringsplan for ny E6 mellom Storhove i Lillehammer kommune og Hunderfossen/Fossegården i Øyer kommune. På medvirkningsportalen kan du hente informasjon, gjøre deg kjent med prosjektet, og gi oss viktige innspill.

Offentlig ettersyn/høringsperioden er fra 17. oktober til 28. november 2019. 

>> Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Storhove - Øyer