God fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen

Lokalt engasjement og godt samarbeid mellom kommunene og Nye Veier bidrar til god fremdrift i planarbeidet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Nylig deltok omtrent 70 engasjerte innbyggere på folkemøte i Sel og nå inviteres det til nye informasjonsmøter om planprogrammet for ny trafikksikker E6 i Ringebu og Øyer.

Nye Veier har sammen med kommunene Øyer, Ringebu og Sel lagt fram planprogram som skal sikre en god E6 gjennom Gudbrandsdalen. Planprogrammet redegjør for hvordan reguleringsplanprosessen skal gjennomføres og er en slags «kokebok» for planprosessen.

- Med lokal enighet om et godt og realiserbart prosjekt kan vi få bygd ut det som mangler på delstrekningene Øyer – Frya og Sjoa - Otta. Både Øyer, Ringebu og Sel har lagt ut planprogram på høring og vi arrangerer nå åpne informasjonsmøter for innbyggerne i Øyer og Ringebu. På Otta har vi allerede gjennomført informasjonsmøte med omtrent 40 innbyggere i salen og ca. 30 som fulgte den digitale sendingen på internett. På informasjonsmøtene i Øyer og Ringebu forventer vi enda flere, sier Bjørn Åmdal, prosjektleder i Nye Veier.

I planprogrammene fremgår det at Nye Veier planlegger å bygge tofeltsvei med fysisk midtdeler og utstrakt bruk av forbikjøringsfelt i begge retninger, etter samme standard som på E6 Frya – Sjoa. Nye Veier planlegger blant annet utbygging av det andre tunnelløpet i Øyertunnelen, ny tunnel gjennom Kleivberget og valg av tunnelkorridoren forbi Ringebu.

- Det nye tunnelløpet i Øyertunnelen utløses av sikkerhetskrav. På Tretten beholdes dagens E6-kryss. Krysset ved Båtstø fjernes. Mellom Tretten og Fåvang blir det tofeltsvei med forbikjøringsfelt med kryss på Krekke og Fåvang. Gjennom Kleivberget planlegges det med en ca. 1,5 km lang ettløps tunnel og forbi Ringebu anbefaler Nye Veier å bygge ny E6-tunnel på nord/øst-siden av sentrum med kryss tett på sentrum og ved eksisterende kryss på Frya. På strekningen Sjoa – Otta/Solhjem planlegges det mindre justeringer av tidligere planer og nytt kryss mellom E6 og rv. 15. Kryssløsning ved Sandbumoen skal også vurderes, sier Åmdal.

Nye Veier uttaler at det er et mål at planprogrammet fastsetter hvilke alternativ det skal arbeides videre med der dette enda ikke er avklart.

- Nå håper vi på mange aktive Øyværinger og Ringbygginger som stiller spørsmål og kommer med innspill til planprosessen. God medvirkning og lokalpolitisk enighet er det som skal til for å få på plass et godt og realiserbart veiprosjekt, sier Åmdal.

Folkemøtet i Ringebu arrangeres 8. desember i Tromsvang. I Øyer møter Nye Veier innbyggerne 6. desember i Tretten samfunnshus. Det blir også mulig å følge møtene digitalt.

Nye Veier planlegger å starte på arbeidet med reguleringsplanene på nyåret. Når reguleringsplanene legges ut på høring blir det arrangert nye informasjonsmøter med mer detaljert innhold.

>> Informasjonsmøte i Øyer 6. desember på Youtube

>> Informasjonsmøte i Ringebu 8. desember på Ringebu-kommuneTV

INFORMASJONSMØTE I RINGEBU 8. DESEMBER KL. 18.00

Viktig melding om dagens informasjonsmøte i Ringebu: På grunn av smittesituasjonen har Nye Veier, i samråd med kommunen, besluttet at informasjonsmøtet kun blir mulig å følge digitalt via kommunens nett-tv. Sendingen starter kl. 18.00. Sendingen blir tatt opp og lagt ut på våre nettsider i etterkant. Spørsmål kan sendes på e-post til e6ofso@asplanviak.no

Bilder