Hæhre Entreprenør AS tildeles entreprisen for tunnelarbeid i Telemark

Styret i Nye Veier AS har tildelt Hæhre entreprisen for oppgradering og bygging av nye tunnelløp i forbindelse med ny E18 Langangen-Rugtvedt.

– Vi har vektlagt trafikksikkerhet og fremdrift i anleggsperioden. Dette er et krevende prosjekt med høye krav til sikkerhet og kvalitet i utførelsen av arbeidet, forklarer Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye veier for utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad.

Kjørholt og Bamble tunneler ble stengt 21. april, og Nye Veier startet raskt opp med forberedende arbeider som omfattet blant annet demontering av elektroutstyr.

– Dette gjorde vi for å jobbe effektivt i den perioden tunnelene er stengt og sikre at entreprenøren som nå er valgt kan komme raskt i gang med hovedarbeidene. Fremdrift er et viktig kriterium ettersom vi ønsker at belastningen på bilistene og nærmiljøet ved omkjøring skal være minst mulig. Vi er tilfredse med at det nå er valgt entreprenør for dette prosjektet, sier Magne Ramlo.

Nye Veier påtok seg prosjektet i styrevedtak 24. januar 2017 etter anmodning fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Tilbudsfristen var 29.mai, og ved fristens utløp hadde det meldt seg fem interessenter.

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprisekontrakt. Anleggsperioden er ventet å vare frem til høsten 2018. E18 vil være stengt i den perioden tunnelrehabiliteringen og sprengning av nye tunnelløp pågår.

 

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er heleid AS under Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 150 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge 534 km riksvei, hovedsakelig fire–felt motorvei i de fire utbyggingsområdene E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet.

Anskaffelsesprotokoll