Historisk kontrakt signert

Fredag 16. desember ble den historiske totalentreprisekontrakten signert mellom Nye Veier og AF Gruppen AS

På bildet fra venstre: Erik Frogner, AF, Tordis Vandeskog, Nye Veier og Magne Ramlo, Nye Veier. Foran: Ivar Galaaen, AF og Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier.

 

– Det er historisk at Nye Veier har signert sin første totalentreprisekontrakt. Det var stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess og fått bekreftet at Nye Veier sin gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger. Vi ønsket oss og har fått en seriøs samarbeidspartner i AF Gruppen AS, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

– Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Vi ser at markedet er modent for kontrakter i denne størrelsesorden. Nye Veier bygger ut hele strekningen på 23 km og får tatt ut stordriftsfordeler gjennom blant annet mer effektiv massehåndtering, noe som gir lavere kostnader og lavere bompengeutgifter for trafikantene, sier Dahl Hovland.

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar. – Det har vært en grundig evalueringsprosess og gode forhandlinger med de prekvalifiserte entreprenørene for å sikre at den som får kontrakten har de nødvendige kvalifikasjoner for å gjennomføre et så omfattende veiprosjekt, sier Tordis Vandeskog, utbyggingssjef for E18 Tvedestrand-Arendal. – Målet med forhandlingene har ikke bare vært å utpeke en vinner. Vi har også benyttet muligheten til å utvikle alle tilbyderne for at det endelige tilbudet skulle bli best mulig, sier Vandeskog.

Den historiske kontraktsigneringen ble markert med et stort arrangement på Nye Veier sitt prosjektkontor på Longum i Arendal.  Representanter fra AF Gruppen AS, underleverandører og samarbeidspartnere var til stede. I sitt innlegg om utbyggingsprosjektene i E18-prosjektområdet Langangen-Grimstad uttrykte prosjektdirektør Magne Ramlo glede over at Nye veier nå er i gang med veibygging. Det er avholdt oppstartsmøte med entreprenøren i dag. I tillegg til E18 Tvedestrand-Arendal er også veistrekningen E18 Langangen-Dørdal i Nye Veier sin prioriterte prosjektportefølje.

Følg oss på Facebook

Bilder