Høy aktivitet på prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal

Det er høy aktivitet i prosjektet for utbygging av strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Ved utløpet av januar 2018 var det en ferdigstillelse i prosjektet på ca 40%. Det er passert hele 5,5 millioner kubikk utsprengt fjell på strekningen.

Utadrettet aktivitet prioriteres høyt i prosjektet. I november 2017 ble det sammen med entreprenøren AF arrangert åpen dag på anlegget ved Grendstøl i Tvedestrand. Flere hundre møtte fram for å få informasjon om anleggsdriften og se de store anleggsmaskinene. I midten av februar fikk prosjektet besøk av en gruppe på ca 60 2.klassinger fra anleggslinjen ved Sam Eyde videregående skole i Arendal.

Elevene ved anleggslinjen fikk en tur gjennom hele anlegget og avsluttet på kantinen på AF sin brakkerigg i Brødrene Dahl-bygget i Arendal. På veien ble det gjort stopp ved Grendstøl i Tvedestrand, Kroktjenn og Røydalen bru. På en tur som dette legges det opp til at elevene får sett omfanget av anleggsarbeidet. Elevene skal ut i lære fra høsten 2018.

Status i prosjektet forøvrig er at det pågår forberedelser til omleggingen av trafikk ved Rømyr i Tvedestrand. Det har vært flere tunnelgjennomslag og drivingen av Føyheia tunnel er nå ferdig. Det er startet opp sprengningsarbeider på Torsbuåsen i Arendal som er den 4. og siste tunnelen på strekningen. I tillegg pågår det arbeider på flere tunnelportaler. Det pågår også arbeider på flere bru- og betongkonstruksjoner for eksempel Longum overgangsbru, Røydalen, Sagene, Piletjenn og Vennevann. 

 

På bildet: Røydalen bru

Nye Veier E18 Langangen-Grimstad sitt bilde.