Informasjon om grunnundersøkelser E39 Breimyr-Døle Bru

I uke 42 og 43 skal det utføres prøvetaking for å undersøke steinkvalitet i forbindelse med planlegging av ny E39 mellom Breimyr i Kristiansand kommune og Døle bru i Mandal kommune.

Prøvene tas ut av berget ved bruk av rock cracker. Det benyttes drivpatroner som settes i et vannfylt borhull. På toppen av hullet settes det så et impulsrør med en startpatron, før det hele dekkes til. Når dette trekkes av gir drivpatronen en kraftig trykkbølge i hullet slik at berget/blokken splittes til håndterbare biter. Denne metoden benytter ikke sprengstoff og gir minimale rystelser.

Prøvene tas ut 5 steder på strekningen:

 • - Mellom Mjåvann og Fossvann
  - Ved Grisetjønnene
  - I nordenden av Rossevann
  - Volleberg
  - Lohnelier

  Steinprøvene blir knust til ulike fragmenteringer og testet i et laboratorium. Testene vil vise materialets brukbarhet til veibyggingsformål. Det gir en god pekepinn på hvordan massene som må sprenges ut, kan benyttes i prosjektet.
  Arbeidet utføres av TT Anlegg og Rambøll.

  Ved spørsmål kontakt:
  Jørgen Fjæran
  Ingeniørgeolog
  Avdeling Tunnel og Bergteknikk
  Tlf. 47 994 61 799
  jorgen.fjaran@ramboll.no

 

 

 

Bilder