Innovasjonsarena: Årets møteplass for gründere og byggherrer

Nye Veier, Statens vegvesen og VIA inviterer til årets sammenkomst mellom innovatører og byggherrer på Gardemoen 15. november. Innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro og tunnel er tema for dagen.

Påmeldingen for årets Innovasjonsarena har nå åpnet. Dette er dagen hvor bedrifter, byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og vegforvaltere samles under samme tak for å skape innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro og tunnel.  

Gründere og innovatører garanteres oppmerksomhet denne dagen. Og Anne Stine Johnson, leder for teknologi- og fagavdelingen i Nye Veier, råder innovasjonsaktører til å tenke på Innovasjonsarena som en nyttig møteplass for å komme videre med sin kommersialisering. En umiddelbar veiledning fra det markedet som du skal inn i, er utrolig verdifull for en gründer. Du får loddet stemningen, du får innspill tidlig, og det skjer på en enkel måte, sier Johnson.  

 

Mer vei for pengene 

Nye Veier skal bygge mest mulig vei for pengene og ser stor nytte i å delta på Innovasjonsarena.  

 Nye Veier lever etter «mer vei for pengene», og da er vi helt nødt til å spille på lag med gode krefter fra gründere og andre som driver med innovasjon og utvikling, sier Johnson 

Johnson mener møteplassen på Gardemoen svarer ut et stort behov for innovasjon hos veiforvaltningen og byggherre. 

– Det er fryktelig vanskelig for gründere å komme med nye ideer på grunn av strengt regelverk med krav til test og dokumentasjon. Vi trenger å bryte en barriere for å heie fram nye og innovative løsninger, sier Johnson.  

Nye Veier har god erfaring med å jobbe med piloter. Et eksempel på dette er samarbeidet med industribedriften Foamrox. Sammen har Nye Veier og Foamrox testet ut nye materialer i byggeprosessen med mål om å kutte CO-utslipp. Løsningene til Foamrox er tatt i bruk i eksempelvis tuneller på strekningen E18 Tvedestrand – Arendal. 

Nye Veier fikk nylig 25,8 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til satsing på utslippsfri anleggsplass.  

Med slam, batteri og kunnskap vil Nye Veier gjøre anleggsplassen utslippsfri | Nye Veier AS

Kontakter

Anne Stine Johnson
Leder teknologi og fag
anne.stine.johnson@nyeveier.no

Bilder