JV BESIX / Rizzani valgt for ny Mjøsbru

Nye Veier har valgt å gå videre med det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani til konkretiseringsfasen for regulering, prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet.

Oppdraget inkluderer bygging av ny bru over Mjøsa, der JV BESIX / Rizzani har lagt fram et brukonsept med utstrakt bruk av tre for å oppnå best mulig klimaregnskap.

E6 Moelv – Roterud inngår i Nye Veiers utbygging av 43 kilometer med firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer. Delstrekningen Moelv – Roterud er ca. 11 kilometer og består av ny firefeltsbru over Mjøsa og litt over ni kilometer med vei i dagen. 

JV BESIX / Rizzani har norske AF Gruppen som underentreprenør. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgrupperingen.

- JV BESIX / Rizzani svarer best på våre prestasjonsmål for oppdraget. Den nye motorveibrua, som blir et landemerke i Innlandet, utgjør hoveddelen av oppdraget. Entreprenørgrupperingen har valgt et brukonsept som er godt tilpasset landskapet og området, og de har levert det laveste CO2-budsjettet av de fire tilbyderne som har deltatt i konkurransen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Oppstart i juni

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og entreprenørgrupperingen starter opp i juni og avsluttes i løpet av august. Etter avsluttet konkretiseringsfase signeres kontrakten for integrert samhandling. Kontrakten har en budsjettpris på 2,55 mrd. eks mva.

-JV BESIX / Rizzani har gjennom anbudskonkurransen og intervjuene vist at nøkkelpersonene har satt seg godt inn i prosjektet og de har gjennomgående levert gode svar. I tillegg til målene for selve brua, scorer de totalt sett godt på rettferdig arbeidsliv og miljø, kompetanse og erfaring samt risikovurdering. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase med selskapene, sier Aanesland.

- Det er utrolig flott for Innlandet at motorveibrua som skal binde sammen fylket blir både fremtidsrettet og moderne. Med bruk av tre i en unik og ny samvirkekonstruksjon med betong, får brua et lavt CO2-avtrykk, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Øyvind Moshagen.

 

17 prosent lettere Mjøsbru

- Valg av tre i en gitterdragerløsning i konstruksjonen reduserer vekten av overbygningen med 17 prosent sammenlignet med bruk av betong. Dette reduserer videre omfanget av fundamenteringen som igjen er positivt både for CO2-regnskapet og totalkostnaden på byggeprosjektet, sier Moshagen.

Utbyggingen av E6 Moelv – Øyer er delt i tre store kontrakter. Tidligere har Nye Veier signert kontrakt med AF-Gruppen for bygging av delstrekningen Roterud – Storhove, mens konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier fortsatt pågår.

- Med ferdig firefelts motorvei med 110 km/t fra Kolomoen til Øyer i 2025, har Nye Veier realisert nesten ni mil med sikker fremtidsrettet vei til Innlandet. Den nye veien gir større bo- og arbeidsmarked, reduserer reisetiden, forbedrer fremkommeligheten og legger til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Innlandet, sier Moshagen.

Det foreligger vedtatt kommunedelplan for prosjektet. JV BESIX / Rizzani skal gjennomføre detaljregulering av strekningen sammen med Nye Veier frem mot et endelig brukonsept og vedtak på reguleringsplan.

Vedlegg: Illustrasjoner av mulige brukonsept og anskaffelsesprotokoll

Dokumenter

 

 

 

Bilder