Konsekvensutredningen for E6 Gyllan-Kvål er ute på høring

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Nå ligger konsekvensutredning med Nye Veiers anbefaling om hvilken trasé som bør bygges ute på høring. Fristen for å gi innspill er 29.05.22.

Du finner konsekvensutredningen her på våre nettsider og Melhus kommune sine nettsider. Der kan du også lese mer om prosjektet.

Du kan gi dine innspill i:

Fristen for innspill er 29.05.2022