Langs Nye Veier i Trøndelag

Tidligere i vinter var vi på kjøretur gjennom Nye Veiers anlegg i Trøndelag. Her kan du se noen glimt fra turen.

Sola har ennå ikke stått opp når vi svinger bilen inn på brakkeriggen til Johs. J. Syltern i sentrum av Berkåk. Entreprenøren har fått oppdraget med å bygge 25 km ny E6 på strekningen Ulsberg-Vindåsliene for Nye Veier. Det er ett av de seks prosjektene som til sammen skal bli 106 km ny E6 gjennom Trøndelag. Målet med vår kjøretur er å sjekke status i de fire prosjektene Nye Veier allerede har satt i gang i fylket. Hvor langt har de kommet? Og hva er det egentlig som foregår akkurat nå?

På brakkeriggen på Berkåk blir vi godt mottatt.

– Husk å sprite hendene. Og så kan du vente på Halvor på dette kontoret. Vi vil jo ikke ha noe smitte her, sier arbeideren som åpner døra for meg.

Halvor Bueng dukker opp med vernesko, vest og ny hjelm til meg. Sikkerhet er første bud når vi skal bevege oss inn på anleggsområdet. Halvor er prosjektkoordinator hos entreprenøren Johs. J Syltern og skal vise oss rundt på de ulike anleggsplassene.

Først svinger vi opp for å få et overblikk over den nye veitraseen, som legges utenom Berkåk sentrum og eksisterende E6. Det betyr mye klargjøring og rydding. Sola har nå akkurat tittet fram.


Ny trase klargjøres ved Toset. 


Ved den gamle skytterbanen til Rennebu skytterlag er det hektisk aktivitet. En valsemaskin har punktert og må ha nytt hjul. Store maskiner krever tunge løft og flere stødige hender.

– Det er litt som å navigere med tankskip, dette. Men de fikk da hjulet på plass, humrer Halvor.

Skytterbanen måtte vike for den nye veitraseen. Ny bane bygges parallelt med nye E6. Her er det sprengt ut masse som etter hvert skal brukes til å stabilisere den nye veien.


Massene fra området for den nye skytterbanen, blir brukt til fyllinger og stabilisering av den nye veien.

Fra Berkåk går turen videre nordover til det prosjektet som var den første strekningen Nye Veier begynte å bygge i Trøndelag. Strekningen Kvål– Melhus blir 7 km når den står ferdig i 2022. 

Ved Skjerdingstad møter vi Ole Gunnar Sølberg, seniorrådgiver i Nye Veier.

– Du står nå på historisk grunn, forklarer Ole Gunnar mens han peker utover den asfalterte veien.

 – Dette er rett og slett det første strekket med asfaltert firefeltsvei som Nye Veier har lagt i Trøndelag.


De første meterne med asfalt er lagt på ny E6 ved Skjerdingstad.

– Og så må du hilse på Ingrid, sier han idet vi nærmer oss en av de mange gravemaskinene som er i arbeid. Ingrid Olea Alstad har vært læring hos entreprenøren Peab siden i høst og er en av de fem lærlingene som har læretiden sin på Kvål. Arbeidsoppgavene er varierte, blant annet avretting, setting av kum og legging av nye rør. Ingrid forteller at hun valgte dette yrket fordi det arbeidet utfordrer henne.

– Her får jeg brukt både hodet og kroppen. Dessuten er det et sosialt og spennende yrke, sier hun.

Du kan lese mer om Ingrid Olea Alstad og hvordan hun har det som lærling på prosjektet i denne saken. 


Ole Gunnar og Ingrid slår av en prat med gravemaskinføreren ved den nye Hofstadtunnelen.


På plass i bilen igjen kaster vi et blikk på den nye Hofstadtunnelen og de nye bruene Øverkvålsbrua og Skjerdingstadbrua, før vi setter kursen mot prosjektene nord i fylket.


Hofstadtunellen.


Pilarene til den nye Øverkvålsbrua er i ferd med å reise seg.


Arbeidet med den nye Skjerdingstadbrua er godt i gang.


Arbeidet med å bygge ny E6 mellom Ranheim og Værnes har startet med forarbeidet til nye doble tunnelløp og ny veitrase. Store deler av den nye veien vil bli bygd langs eksisterende E6. 23 km ny firefelts E6 vil stå ferdig i 2025. Ved den nyetablerte brakkeriggen i næringsparken på Sveberg møter vi Håvard Bidtnes, seniorrådgiver i Nye Veier. Han forteller at dette er en av de største riggene som er bygget på årtier i disse traktene.

– Her blir det kontorplasser for inntil 100 personer og bomuligheter for 256 personer når hele riggen er ferdig, sier Håvard.

Vi går ut til bilen og kjører ned til Stavsjøtunnelen. Her har de jobbet i hele dag med å klargjøre for sprengning av det nye tunnelløpet på sørsiden av tunellen. Borehullene står tett i tett, og de er gjort klare for sprengladninger.


Alt klart for sprengning av påhugg til nytt tunnelløp ved Stavsjøtunellen.

Det er nå langt på dag, og den lave vintersola er i ferd med å forsvinne bak Gjevingåsen når vi svinger inn på Hellstranda for å ta en nærmere titt på det som skal bli den nye Helltunnelen og den nye jernbanebrua.

– Arbeidet med den nye brua er så vidt påbegynt. Når den er ferdig til våren, vil vi kunne kjøre stein fra den nye tunnelen under ny jernbanebru og ut til andre deler av prosjektet, sier Håvard.


Håvard viser vei mot anleggsplassen ved Hellstranda.


Ved Helltunnelen arbeides både med å etablere ny støp for ny jernbanebru og klargjøre for nytt tunnelløp.


Mange tunge løft må til. Både av utstyr og av masser fra sprengningene.


Fra Hell sør for Stjørdal går turen videre til Kvithammar rett nord for byen. Det har nå blitt mørkt. E6 Kvithammar-Åsen blir på rundt 20 km (avhengig av hvilken trase man lander på), og skal stå ferdig i 2025/2026. Her er store deler av prosjektet fortsatt i planleggings- og utredningsfasen, men noe er allerede påstartet. Blant annet ble det bygget ny undergang i rekordfart ved Langstein høsten 2020.

Prosjektet har kjøpt forskningsgården på Kvithammar. Drivhusene på forskningsgården måtte rives. 15 tonn glass ble videreforedlet til isolasjon ved Glava i Stjørdal.

Bilder