Markerte viktig milepæl med sang, flagg og julelykter

Nå er første delstrekning av E6-prosjektet Kvål – Melhus åpnet for trafikk. Dette ble markert på nye Skjerdingstad bru i dag.

Dette er en viktig milepæl. Selv om det er en del arbeid igjen, gir denne delåpningen langt bedre trafikale forhold frem til hele prosjektet ferdigstilles til sommeren. Omleggingen gir ikke bare bedre forhold for biltrafikken. Det blir også bedre for myke trafikanter i Kvål sentrum og langs Bennavegen som er en skoleveg, sa Lars Bjørgård, konstituert utbyggingsdirektør i Nye Veier i åpningstalen sin.

Nye Veier, Peab og Cowi har siden oktober 2019 jobbet med utbyggingen av ny E6 fra Kvål til Melhus. I løpet av de siste ukene har det virkelig skjedd ting i prosjektet. I slutten av november ble det åpnet ca. en kilometer med ny firefelts motorvei forbi Melhus sentrum. Da ble også den midlertidige rundkjøringen sør for Melhuskrysset fjernet. Og natt til 08.12 ble strekningen fra Kvål til Skjerdingstad åpnet for trafikk. Denne strekningen er ca. tre kilometer. Dette ble markert på nye Skjerdingstad bru i dag med taler fra prosjektet og kommunen, og sang fra barna ved Rosmælen barnehage. De stilte opp med norske flagg og julelykter, og sjarmerte alle de fremmøtte med sangen «Vi tenner våre lykter». 

Skaper nye muligheter
Blant de fremmøtte var også Fritz Arne Haugen (Sp) som representerte kommunestyret i Melhus kommune.

– Jeg regner med at trafikklysene på Kvål sentrum ikke blir savnet nevneverdig av bilistene. I tillegg blir det mye sikrere for de myke trafikantene vi har i området. At E6-en flyttes utenfor Kvål sentrum skaper nye muligheter. Og med en områdeplan for Kvål som starter opp i 2022, er det håp om god utvikling av området inn i fremtiden, sa Haugen.

Takk til alle som har stått på dag og natt
Prosjektleder hos Peab, Alexander Mosbakk, trakk frem det gode samarbeidet i sin tale. E6 Kvål – Melhus er det første samferdselsprosjektet i Norges som utføres som en integrert prosjektleveranse (IPL). 

– Tusen hjertelig takk til Nye Veier for at vi har fått lov til å være med på Norges første IPL på et samferdselsprosjekt. Det skaper en arbeidshverdag for oss som er litt annerledes, men veldig mye bedre. Og takk til dere som har stått på hver eneste dag – gjennom en pandemi.

Også Bjørgård rettet en stor takk til alle, både i Peab, Cowi og Nye Veier, som har stått på dag og natt for å muliggjøre denne delåpningen.

– Dere skal være stolt over jobben som er gjort. Neste helg stopper arbeidene for en velfortjent juleferie. Jeg ber dere alle om å ta en lang og god juleferie sammen med deres nærmeste. Lad batteriene før vi tar fatt på siste etappe frem til ferdigstillelse til sommeren, sa Bjørgård.

Kontakter

Lars Bjørgård
Prosjektsjef
lars.bjorgaard@nyeveier.no

Bilder