Vedrørende medieoppslag om reisetidsmålinger

NRK hadde onsdag 26. august en sak om Nye Veiers reisetidsmålinger. Det ble blant annet stilt spørsmål ved om disse målingene innebar behandling av personopplysninger om trafikantene. Nye Veier har lagt til grunn at registreringene er anonyme. I lys av medieoppslagene har vi likevel valgt å se nærmere på om dette er riktig, samt å stanse reisetidsmålingene.

På nåværende tidspunkt behandles det ikke noen personopplysninger i tjenesten. Nye Veier har heller ingen informasjon om hvem som eventuelt har vært registrert der tidligere. Det er derfor ikke mulig å etterkomme forespørsler fra trafikanter om innsyn og sletting.

Nye Veier er i dialog med Datatilsynet, og vil sørge for at saken får en avklaring så raskt som mulig.