Mer vei for pengene i Telemark

I løpet av de snart to første årene Nye Veier har vært operativt er det signert tre store entreprisekontrakter i E18-utbyggingsområdet. Utbyggingsområdet strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Alle anleggsprosjektene er kommet godt i gang og i rute.

I den sørlige enden av utbyggingsområdet bygges nye E18 på strekningen fra Tvedestrand til Arendal med 23 km firefeltsvei og 14 km fylkesvei. I Telemark er Nye Veier byggherre for oppgraderingen av eksisterende Kjørholt og Bamble tunneler og sprengning av nye, parallelle tunnelløp. I januar var det gjennomslag i Kjørholt tunnel. I februar arrangerte Nye Veier sammen med entreprenør BetonmastHæhre en godt besøkt åpen dag på anlegget. Nye Veier er også godt i gang med byggingen av 16,5 km ny motorvei langs strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. I januar ble det åpnet en fylkesvei ved Langrønningen som skal fungere som midlertidig E18 fram til hele veistrekningen er ferdigstilt høsten 2019.

Ved utgangen av 2019 er det ferdigstilt omlag 40 km ny firefelts motorvei i E18-utbyggingsområdet. For Nye Veier er helhetlig utbygging en sentral del av mandatet. Strekningene som gjenstår langs E18 er fra Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad. De 7 berørte kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad og Arendal kommuner har inngått i et interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan.

- Det at kommunene har gått sammen på denne måten er viktig for forankring og framdrift i arbeidet. Interkommunalt plansamarbeid i veibygging har ikke vært vanlig. Nye Veier har tro på at dette vil gi optimale løsninger, kostnadsbesparelser og mer trafikksikker vei for pengene, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad.

Han sier at ambisjonen er at det i årene framover skal være kontinuerlig anleggsdrift i E18-utbyggingsområdet. - Vi har forhåpninger til det interkommunale plansamarbeidet som er igangsatt. Dersom vi lykkes vil det om få år være anleggsarbeid i gang også langs de resterende E18-strekningene. Når samtlige veistrekninger står ferdige er det sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Kristiansand, og vi har nådd målene om raskere bygging av vei, økt trafikksikkerhet og kortere reisetid for trafikantene, sier Ramlo.