Møte om miljø- og friluftsutfordringer

Tirsdag 13. september var det møte om miljø- og friluftsutfordringer i forbindelse med utarbeidelsen av planforslag for reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst

Møtet var på Songdalstunet på Nodeland. Representanter fra Nye Veier, Songdalen og Kristiansand kommuner samt Rambøll deltok og informerte om prosjektet. Det var en åpen dialog angående naturområdene som blir berørt av reguleringsplanen. De inviterte lagene og foreningene kom med en rekke innspill til hvordan planarbeidet best kan legge til rette for å ivareta friluftsinteressene.

På møtet stilte representanter fra Vågsbygd FSK, Vågsbygd KFUK/KFUM, Vågsbygd Vel, Kristiansand orienteringsklubb, IK Våg – løypeutvalget og 7. Kristiansand sjøspeider.

Bilder